Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay’ın hukuki konularda açıklamalarda bulunması görüşünü önceden hissettirmek anlamına geleceğinden ve yargının yansızlığı ile bağdaşmayacağından Yargıtay hukuki konularda danışmanlık hizmeti veremez.
Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

Hukuk dairelerinde yerel mahkemeden gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır. Dosyanın takibi esas numarası üzerinden yapılır Kayıt edilen dosya ön incelemesi yapılmak üzere ilgili tetkik hâkimine gönderilir. Ön inceleme ile görevli hâkim tarafından dosya ön inceleme sonucuna göre ilgili birimlere gönderilir. Ön incelemeden duruşmalı olarak ayrılıp gönderilen dosya duruşma memuruna iletilir. Duruşma memuru dosyaya duruşma tarihini ve duruşma saatini verir ve dosyayı tebligatı yapılmak üzere tebligat memuruna gönderir. Tebligat memuru dosyanın tebligatını hazırlar ve dosyayı sırasını beklemek üzere tevzi bölümüne teslim eder. Tevzi memuru ilgili dosyayı ilgili tetkik hâkimine teslim eder. Tetkik hâkimi dosya incelemesini
Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır. Dosyanın takibi bu numara üzerinden yapılır. Dosya inceleme sırasını beklemek üzere arşive gönderilir. Sırası gelen dosya Cumhuriyet savcısına tevzi edilir. Yargıtay Cumhuriyet savcısı dosyayı inceledikten sonra tebliğname ile birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine teslim edilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından ilgili ceza dairesine gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır. Dosyanın takibi bu numara üzerinden yapılır. Kaydı yapılan dosya ön incelemesi yapıldıktan sonra ilgili bölüme teslim edilir. Ön incelemeden duruşmalı olarak ayrılıp gönderilen dosya duruşma memuruna iletilir. Duruşma
Devamını Oku


Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

İlgili dairelerce emsal kabul edilerek sisteme dâhil edilen kararlar arasında; ‘’Doküman içeriğine’’, ‘’Daire’’, ‘’Dairenin esas numarasına’’, ‘’Dairenin karar numarasına’’, ‘’Dairenin karar tarihine’’, ‘’ilgili kavramlara’’ ve ‘’ilgili mevzuat’’  alanlarından en az birisine bilgi girilir ve ‘Ara’ düğmesine basılarak arama yapılır. Arama neticesinde ekranın alt tarafında görüntülenen sonuçlardan istenilen karar üzerine tıklanarak tüm karar metnine erişilebilir. Daha belirgin ölçütlerle arama yaparak emsal kararlara ulaşmak için ‘’Detaylı Arama’’ düğmesine basılarak açılan ekran kullanılır.
Devamını Oku

Yargıtay Hakkında
YARGITAY HAKKINDA
Kurumsal Kimlik Rehberi
Kurumsal Kimlik
Haber Arşivi
Haber Arşivi
Duyuru Arşivi
Duyuru Arşivi
eposta
E-Posta
Uluslararası Belgeler
Uluslararası Belgeler
Yargıtay Web&Grafik Tasarım