Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

Çağımızın gereklerine uymak ve yargıyı layık olduğu yere taşımak, elektronik yazılım geliştiren diğer kamu kurumları ile entegrasyon sağlamak amacıyla 17 Aralık 2003 tarihinde Yargıtay Başkanlığı ve Havelsan A.Ş. arasında UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi Projesi imzalanarak “e-Dönüşün Türkiye” stratejisi kapsamında Yargıtay Başkanlığı adına gerekli çalışmalar başlatılmıştır. UYAP Yargıtay Bilgi Sitemi’nin entegre bir şekilde çalışması ile; başta Yargıtay olmak üzere yargı birimlerini merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarda, adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir.
Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

Yargıtay’da yirmi üç hukuk, yirmi üç ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur. Daireler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır; işi müzakere eder ve çoğunluk ile karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.
Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular 02 Aralık 2015

Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar ve vekilleri internet sayfamızdan Yargıtay’da bulunan dosyalarının takibini yapabilmektedirler. Dosyaya ilişkin yerel mahkeme bilgileri (Mahkeme Adı, Esas ve Karar numarası ölçütlerinden en az iki tanesi girilerek) ya da Yargıtay bilgileri (Daire Adı ve Esas Numarası) girilerek arama yapılabilir. Mahkeme Bilgilerini Kullanarak Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır? Mahkeme bilgilerini kullanarak Yargıtay da var olan dosyanızı görebilmeniz için "Mahkeme", "Mahkeme Esas No", "Mahkeme Karar No" alanlarından en az ikisi doldurulmalı ve "Bul" düğmesine basılmalıdır. "Mahkeme"  bilgisini seçebilmek için öncelikle dosyanın mahkemesine ait "İl" ve ardında "Mahkeme Türü" seçilmelidir (Örnek: Sulh Hukuk Mahkemesi vb...). bu işlem sonrasında Mahkeme
Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular 01 Aralık 2015

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Yargıtay Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.
Devamını Oku

Yargıtay Hakkında
YARGITAY HAKKINDA
Kurumsal Kimlik Rehberi
Kurumsal Kimlik
Haber Arşivi
Haber Arşivi
Duyuru Arşivi
Duyuru Arşivi
eposta
E-Posta
Uluslararası Belgeler
Uluslararası Belgeler
Yargıtay Web&Grafik Tasarım