logo logo

Yargıtay Başkanlığı ile A.Ü. Hukuk Fakültesi İşbirliğinde Düzenlenen Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği Eğitimleri Tamamlandı
19 Nisan 2018

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” kapsamındaki eğitimler Pazar günü de devam etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye devam ediliyor. 8 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “etik kolaylaştırıcısı” olanYargıtay Cumhuriyet Savcıları; Abdullah Aydın Kuyucu, İsmail Aydın, Haluk Beşer, Halil İbrahim Çiftçi, Sacit Yılmaz, Şahika Onganer, Arif Altınkök, Halit Eriş, Yüksel Uralçin, Özkan Balcı ve Ahmet Karabulut “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” konusunda öğrencilere eğitim verdiler.

“Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” hakkındaki eğitimler ise Yargıtay personeli ve etik kolaylaştırıcıları;Gülay Keven, Sibel Elmacı, Selma Demirbağ, Seçkin Gül, Meliha Güvel, Levent Yiğit, Nazan Dizbay, Esra Semen, Tülin Çınar ve Selma Dalkılıç tarafından verildi.

Eğitimin ardından tüm katılımcılara “katılım belgesi” verildi.

Tüm eğitimleri tamamlayan öğrencilere eğitimde görev alan Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli tarafından katılım belgesi verildi.

“Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında yapılıyor.

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı “Uzmanlar Çalışma Grubu Toplantısı”nda geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor. 

Yargıtay’ın ev sahipliğinde 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 4’üncü yüksek mahkemeler zirvesinde “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının sonuçlarının, İstanbul Bildirgesi’nin 9’uncu maddesinin iyi uygulama örneği olarak 5 kıtadan gelen ve farklı hukuk sistemlerini temsil eden yüksek mahkeme başkanlarına tanıtılması da planlanıyor.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım