logo logo

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri Etik Dersi Kapsamında Yargıtay'ı Ziyaret Etti
20 Nisan 2018

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Hukukta Mesleki Deontoloji Dersi” Öğrencileri, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında Yargıtay’ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA Başkanlığında toplanan Yargıtay Cumhuriyet Savcıları tarafından 19.10.2017’de oybirliği ile kabul edilen “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri”,  “Hukukta Mesleki Deontoloji” dersi kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimlerde kaynak eserler arasında yer alıyor.

Ayrıca, “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında etik kolaylaştırıcısı olacak hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitimi devam ediyor. Çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 öğrenciye eğitim vermesi planlanan 20 kişilik “etik kolaylaştırıcısı öğrenci” grubunun eğitiminin bir bölümü Yargıtay’da yapıldı. 8 Nisan 2018 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında; planlanan eğitim içeriğine uygun şekilde, Yargıtay’ın tarihçesi, Türk hukukundaki rolü, Yargıtay Etik İlkeleri,Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, Osmanlı İmparatorluğu kadılık sisteminde ve Mecelle’de yazılı etik ilkeler hakkında da bilgiler verildi. “Etik kolaylaştırıcısı öğrenciler”, 28Nisan 2018 tarihinden itibaren, 2 gün boyunca toplam 16 saat Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında diğer hukuk öğrencilerine eğitim verecekler. Bu eğitimlere, yargı etiği eğitimi konusunda uzman Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay Personeli de derslere katılarak, destek sağlayacaklar.

Yüksek mahkemelerin eğitici görevinin bir gereği olarak planlanan “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım