logo logo

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Tartışıldı
15 Ekim 2019

2017 yılının son çeyreğinde kabul edilen Yargıtay Etik İlkeleri ile Yargıtay Yargı Etiği Sisteminin gerektiği şekilde işleyebilmesi için birçok mekanizma oluşturulmuştur. Bunlardan en önemlisi “Yargı Etiği Danışma Kurulu”dur. Şeffaf ve demokratik şekilde oluşturulan Kurul, yönetim ve disiplin organlarından bağımsız olup, etik ilkelerin değişen şartlara uyum sağlama gücünün en önemli teminatı olarak düşünülmüştür. Yargı Etiği Danışma Kurulu kararlarının hukuk çevrelerinde daha çok yaygınlaşması ve tüm Türkiye’de ortak bir yargı etiği anlayışı geliştirilmesi amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da “Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu” düzenlenmiştir.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in konuşması için tıklayınız...

Yargı Etiği Danışma Kurulu Başkanı Sayın Sadık Demircioğlu’nun konuşması için tıklayınız...

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumuna ilişkin kavramsal not için tıklayınız...

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat isimli kitaba ulaşmak için tıklayınız...

Yargı Etiği Danışma Kurulu’nu tanıtan broşür için tıklayınız...

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu Programı için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım