Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınavı Sonucu İlanı
22 Ocak 2020

            Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 28 Sözleşmeli Zabıt katibi kadrosunda (Lisans düzeyinde 5, Önlisans düzeyinde 15, Lise düzeyinde 8) çalıştırılmak üzere başvuru yapan adaylar için  14 Ocak 2020 tarihinde yapılan bilgisayar uygulama sınavı sonucunda, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana aşağıdan ulaşabilirsiz.

            İlanımız gereği, Bilgisayar uygulama sınavında 3 dakikada 90 doğru kelime yazamayan adaylar başarısız sayılmıştır. 90 ve üzeri doğru kelime yazan adayların puanları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

            İlanımızda; Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %50’si, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50’sinin toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar adayın sözlü sınava çağrılacağı belirtilmiştir.

Örnek Hesaplama:

En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı

100 ÷ 144

=

0,69444

Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı

90 x 0,69444

=

62,50

Çıkan sonucun % 50’si

62,50 x 0,50

=

31,25

KPSS Puanının % 50’si

70.00 x 0,50   

=

35,00

Toplam Puan

31,25+35,00

=

66,25

 

Sınav Türü

En Yüksek

Doğru Kelime Sayısı (DKS)

Kelime Başına Düşen

Kat Sayı Puanı

KPSS Lise P94

153

100 / 153 = 0,653594771

KPSS Önlisans P93

148

100 / 148 = 0,675675676

KPSS Lisans P3

159

100 / 159 = 0,628930818

 

Uygulama sınavının sonuçlarının değerlendirilmesinde;

            Lisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 71 kişi olduğu ancak,  ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 50 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan  86,46455 en düşük puan 69,08528, en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 159 kelime)

            Önlisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 111 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 111 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 87,04512; en düşük puan   65,67170 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 148 kelime)

            Lise düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 82 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 80 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 91,84757; en düşük puan  65,76560 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 153 kelime)

            Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonucunda belirlenen adaylar (241 kişi) mülakat sınavına çağrılmıştır.       

            Tebliğ olunur.

            Sorgulama yapmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım