Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) ve Sözleşmeli Zabıt Katibi Sözlü Sınavı Sonuçları
19 Mart 2020

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 03 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan, 57 sözleşmeli destek personeli (ortaöğretim) ; 28 sözleşmeli zabıt katibi (5 lisans, 15 önlisans, 8 lise) sözlü sınavına ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

            NOT: Asil olarak belirlenen adayların aşağıda belirtilen evrakı 25 Mart 2020 tarihine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Vekaletler Cad.No:1 Bakanlıklar / Ankara adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  • 4 adet fotoğraf (biyometrik)
  • Diploma Aslı-Fotokopisi
  • KPSS-Sonuç Belgesi
  • Askerlik Belgesi (E-devlet)
  • Adli Sicil Kaydı (E-devlet)
  • Sağlık Raporu (Aile Hekimi)
  • Nüfus cüzdanı Aslı-Fotokopisi
  • Bilgisayar sertifikası Aslı-Fotokopisi (zabıt katibi adayları)

Sonuçlar için tıklayınız…

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım