Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi Çevrim İçi Düzenleniyor
01 Haziran 2021

16. Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi 1-3 Haziran 2021 tarihlerinde Yargıtay Başkanlığının desteği ile çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kongrenin açış konuşmasında, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi vesilesiyle düzenlenmeye başlanan bu bilimsel toplantıların önemli bir fırsat olduğunu ve Türk Ceza Hukukunun gelişmesine katkı sağlayacağını, istinaf ve temyize ilişkin güncel sorunların da ele alınmasının oldukça isabetli olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi tarafından bir gösterge olarak kabul edilen “dosya işlem süresi” nin, Konseye üye ülkelerin yüksek mahkemelerinde hukuk dosyaları için ortalama 207 gün olduğunu belirten Akarca, Yargıtay hukuk dairelerinde 191 gün, ceza dosyaları bakımından ise 2020 yılında 353 gün olan dosya işlem süresinin, gelecek yıl içinde Avrupa Konseyine üye ülkelerin ortalaması olan 114 güne yaklaşmış olacağını söyledi.

Akarca, konuşmasında yüksek bir hızla ilerleyen yapay zekâ kullanımının ileride risk doğuracak bir alan olduğunu vurgulayarak “Gelişen teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan kamu düzenini bozucu davranışlar, kanunilik ilkesi gereği yeni suç tiplerinin kanunda tanımlanmasını gerektirmektedir. Kaçınılmaz olarak yüzleşeceğimiz ekonomik düzene ilişkin bu meselede hukukçular da dâhil olmak üzere bilim insanlarımızın çalışmalar yapması, suç politikasının ve adaletin etkinliğine önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Kongrede suç politikasının temel ilkeleri bağlamında malvarlığı değerlerinin, ekonomik düzen ve faaliyetlerin ceza hukuku aracılığıyla korunması, istinaf ve temyize ilişkin güncel sorunların tartışılması bekleniyor.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen 16. Türk Ceza Hukuku Günleri’nin ilk gününde kongrenin katılımcıları arasında yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi de konuşma yaptı.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım