Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

“Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları” Konulu Denizli Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi
01 Temmuz 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Denizli Adliyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Barosu işbirliğiyle düzenlenen “Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları” konulu Bölgesel İçtihat Forumu Denizli’de gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, bölgesel içtihat forumlarının öncelikli amacının ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılması olduğunu ve içtihat forumlarının bölgesel düzeyde düzenlenmesinin Yargıtay içtihatlarının yurt genelinde yaygınlaştırılması bakımından son derece önemli ve etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Yargıtay ceza dairelerinin vergi suçlarına ilişkin bozma oranı diğer suçlardan verilen bozma oranının iki katından fazla olduğunu söyleyen Akarca, bu durumun adli kalite bakımından ne kadar önemli olduğunu ve ticaret hayatına, ekonomik düzene etkileri ile soruşturma ve kovuşturma usulünün Türk Ceza Kanununda düzenlenen suç tiplerine göre farklılık göstermesi gibi hususlar dikkate alındığında, vergi suçlarının ayrı bir uzmanlık konusu olduğuna işaret etti.

Akarca, gelişen teknoloji ile birlikte klasik anlamdaki belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına yeni bir boyut eklendiğine dikkati çekerek, “Bu konudaki güncel gelişmelerin ve yeni suç işleme yöntemlerinin ele alınması, hukuk sisteminin günün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaması bakımından kritik önem taşımaktadır.” dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer’in de açış konuşması yaptığı Forumun oturum başkanlıklarını, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan yaptı.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen İçtihat Forumuna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Denizli ilk derece mahkemesi hâkim ve savcıları da katıldı.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım