Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi

 

 

 

 

Yargı Etiği

Yargıtay Etik İlkeleri

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Kitabı

Yargı Etiği Danışma Kurulu Broşürü

Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Yorumu

Bangalor Yargı Etiği İlkeler

Bangolar Yargı Etiği İlkelerinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler

UNODC Hâkimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan Kurallar

Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ İlkeleri Eğitimi Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları İle Karşılaştırılması Kitabı

Karşılaştırmalı Hukukta Yargı Etiği İlkeleri Kitabı

"Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" Etik İlkeler Çalıştayı, 12-16 Mayıs 2017

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Açılış Sempozyumu Kitabı, 13-14 Nisan 2017

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Dersi-AKTS

 

Yargıda Şeffaflık 

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler

İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Uzmanlar Grubu Toplantısı - 20 Ekim 2017

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018 Adli Yıl Açılış Semineri Yargıtay Başkanlığı Sunumu

 

BM Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı kapsamında Yargıtay'a ait dokümanlara  https://www.unodc.org/ji/resdb/search.html adresinde sol tarafta yer alan "Country" başlığı altındaki "Turkey" yazısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım