logo logo

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi

 

 

Yargı Etiği Danışma Kurulu Broşürü

İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Uzmanlar Grubu Toplantısı - 20 Ekim 2017

İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması için Tedbirler

Yargıtay Etik İlkeler

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi

Yargıda Şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler

Proje Bilgi Notu

13-14 Nisan 2017 Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi Açılış Sempozyumu Kitabı

Karşılaştırmalı Hukukta Yargı Etiği İlkeleri Kitabı

"Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" Etik İlkeler Çalıştayı

Etik İlkeler Taslağı Kitabı

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları İle Karşılaştırılması Kitabı

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri

Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri 

Unodc’nin (Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin) 11’inci Maddesine İlişkin Uygulama Kılavuzu ve Değerlendirme Sistemine Göre Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağı’nın Değerlendirilmesi

           Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Taslak Uygulama Tedbirleri

           Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Katılımcı El Ki̇tabı

           Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

           Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Katılımcı El Ki̇tabı

           Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

           Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ Katılımcı El Ki̇tabı

           Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

           Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Kitabı

 

BM Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı kapsamında Yargıtay'a ait dokümanlara  https://www.unodc.org/ji/resdb/search.html adresinde sol tarafta yer alan "Country" başlığı altındaki "Turkey" yazısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım