Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Zabıt Katibi Uygulama Sınavı Sonucu İlanı
04 Haziran 2015

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Yargıtay' da açık bulunan Zabıt katibi kadrosunda çalıştırılmak üzere başvuru yapanlardan, 14-15-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavı sonucunda, mülakata katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

NOT: Yazılı uygulama sınavında 3 dakikada doğru kelime sayısı olarak 90 kelimeyi geçemeyen adaylar başarısız sayılmıştır.

Toplam Puanın Hesaplanma Yöntemi: Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35' i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı (Bu sınavda en yüksek doğru yazılan kelime sayısı 260 tır.) 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35' inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday (800 kişi) mülakata çağrılmıştır.

Bu sıralamaya göre(KPPS %35 + Uygulama sınavı %35) puanı en yüksek kişi 59,75640; en düşük kişi ise 41,18214 olarak sonuçlanmıştır.

3 dakikada 90 doğru kelime yazdığı halde (800 kişilik) sıralamaya giremeyen adaylar mülakata çağrılmamıştır.
Zabıt katibi alımına ilişkin ilanda; bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edileceği belirtilmiş olup, yapılan sınavda en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 260 tır. Her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35' inin birlikte toplamı esas olmak üzere puanlama yapılmıştır.

Örnek Puan Hesaplama Yöntemi :
En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı: 100÷260    =         0,38461538   
Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı                   90x0,38461538 = 34,61538
Çıkan sonucun % 35' i                                                      34,61538x0,35 =  12,11538
KPSS Puanının % 35' i  :                                                   70.00 x 0,35    =    24,50
Toplam Puan                                                                  24,50+12,11538 =   36,61538

Başvuru Sonuçları

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım