Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Teknisyen Mülakat Sınavı İlanı
07 Aralık 2015

Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. Maddesinin(B) fıkrası gereğince, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  uyarınca, 10  sözleşmeli teknisyen pozisyonuna başvuruda bulunan adayların aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden değerlendirilmiş ve  KPSS puanları esas alınmak suretiyle sıralamaları yapılmıştır.
Yapılan puan sıralaması sonucunda;
3 Elektrikçi Pozisyonunun 10 katı olan (30 kişi) mülakat sınavına katılmaya hak kazanmıştır.
Bu sıralamaya göre puanı en yüksek kişi 88,50442; en düşük kişi ise 81,22675 olarak sonuçlanmıştır.
1 İklimlendirme-Soğutma(Klima) Pozisyonunun 10 katı olan (10 kişi) mülakat sınavına katılmaya hak kazanmıştır.
Bu sıralamaya göre puanı en yüksek kişi 78,00516; en düşük kişi ise 73,55208 olarak sonuçlanmıştır.
2 Sıhhi Tesisatçı Pozisyonunun 10 katı olan (20 kişi) mülakat sınavına katılmaya hak kazanmıştır.
Bu sıralamaya göre puanı en yüksek kişi 78,52355; en düşük kişi ise 73,57484 olarak sonuçlanmıştır.
2 Elektromekanik Taşıyıcılar(Asansör) Pozisyonunun 10 katı olan (20 kişi) mülakat sınavına katılmaya hak kazanmıştır.
Bu sıralamaya göre puanı en yüksek kişi 77,99758; en düşük kişi ise 61,55077 olarak sonuçlanmıştır.
2 Marangoz (Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon) Pozisyonunun 10 katı olan (20 kişi) mülakat sınavına katılmaya hak kazanmıştır.
Bu sıralamaya göre puanı en yüksek kişi 81,19641; en düşük kişi ise 74,77346 olarak sonuçlanmıştır.
Sorgulama Ekranı için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım