logo logoYARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

SADIK DEMİRCİOĞLU-BAŞKAN (4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI)

 

 

08.04.1956 tarihinde Kurşunlu'da doğmuştur. Pertevniyal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Lüleburgaz'da hâkim asteğmen olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Demircioğlu; sırasıyla Adana, Çorum, Hassa Hâkimliği, Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

15.04.2007 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Sadık Demircioğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 05.04.2017 tarihinde Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Demircioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ÜMRAN GÖRMEZ-ÜYE (5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI)

 

 

02.11.1968 tarihinde Ereğli/Konya'da doğmuştur. Ereğli Cumhuriyet Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur.

Aksaray hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Görmez; sırasıyla Dicle, Horasan, Banaz, Çarşamba Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ümran Görmez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.10.2020 tarihinde Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Almanca bilen Görmez, iki çocuk annesidir.

 

EYÜP SABRİ BAYDAR-ÜYE (11. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

01.01.1959 tarihinde Çorum'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Malatya'da yedek subay olarak yapmıştır.

Çorum hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Baydar; sırasıyla Beytüşşebap, Yahyalı, Yumurtalık, Fethiye ve Bursa Hâkimliği ile İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Eyüp Sabri Baydar, halen Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Baydar, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

DUDU İREM TOROS-ÜYE (11. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

05/10/1969  tarihinde Sivas'da doğmuştur. 1987 yılında Sivas İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur.

Sivas hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Toros sırasıyla Özvatan,Sincik Cumhuriyet Savcılığı,Göksun Hakimliği,  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Üyeliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi  Hakimliği görevlerinde bulunmuştur

15/12/2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Dudu İrem Toros , halen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilmekte olan Toros, evli  ve iki çocuk annesidir.

 

ALİ KARAISLI-ÜYE (13. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

05.05.1957 tarihinde Tavas'ta doğmuştur. Bolu Erkek Öğretmen Okulunu bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Çorlu'da yedek subay olarak yapmıştır.

Denizli hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Karaıslı; sırasıyla Malazgirt, Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı, Afşin Asliye Ceza Hâkimliği, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği ile Daire Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ali Karaıslı, halen Yargıtay Onüçüncü Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

NEVZAT ÖZSOY-ÜYE (8. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

01.05.1966 tarihinde Silifke'de doğmuştur. Silifke Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini Etimesgut'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özsoy; sırasıyla İskenderun ve Solhan Cumhuriyet Savcılığı, Karaisalı Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve İzmir Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Nevzat Özsoy, halen Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Özsoy, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. Çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Özsoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

MEHMET TOPRAK-ÜYE (4. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ)

 

 

15.02.1963 tarihinde İslâhiye'de doğmuştur. İslâhiye Lisesini bitirmiş, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Gaziantep hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Toprak; sırasıyla Suşehri ve Hilvan Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Mehmet Toprak, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

PROF. DR. İNAYET AYDIN-ÜYE (ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ)

 

 

1985 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.1988 Yılında A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “ Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor unvanını kazandı, aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında 8 ay süre ile YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri- OHIO “University of Cincinnati’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1997’de Doçent, 2003'te Profesör olarak atandı. 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Yüzlerce kamu ve özel sektör kurumunda hizmet içi eğitim ve yönetim seminerlerinde programcı, koordinatör ve öğretici olarak görev aldı; ihtiyaç saptama ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Etik Eğitimi ve Yönetici Eğitimi seminerleri vermektedir. Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, , Eğitim ve Öğretimde Etik, Kamu ve Özel Kesimde Hizmet İçi Eğitim, Akademik Etik gibi 10 kitabı bulunmaktadır. Türkçe ve yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir. Avrupa Konseyi ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu işbirliğinde yürütülen “Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey-(TYEC1)” ve “ Project on Consolidating Ethics in the Public Sector in Turkey(TYEC 2)”projeleri ie Avrupa Birliği ve Hakimler Savcılar Kurulu işbirliğinde yürütülen “Project of Strengthening Judicial Ethics in Turkey” projelerinde danışman ve uzman olarak görev aldı.

YARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU SEKRETARYASI

 

DR. MUSTAFA SALDIRIM-SEKRETARYA İŞLEMLERİ (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

 

 

“Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projeleri ile uluslararası ilişkiler, kanunlar, yargı reformu ve stratejik plandan sorumlu Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısıdır (2014-…). Sırasıyla, Cumhuriyet Savcılığı (1995-2002), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde hükümlü eğitiminden sorumlu tetkik hâkimliği (2002-2007) ve Yargıtay 19.HD. tetkik hâkimliği (2007-2014) görevlerinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalında” yüksek lisans (1998) ve doktora (2004) yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde birer yıllık “Tahkim” ve “Ticaret Hukuku”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ise “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programlarını tamamlamıştır. Singapore Mediation Centre’de(SMC’de) arabuluculuk eğitimi almış ve arabuluculuk kurumlarını incelemiş, Türkiye’de de “Arabuluculuk Eğitim Programı”nı tamamlamış ve sınavlarını geçerek arabuluculuk yapmaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nden sorumludur. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi’nin İnfaz (Execution) bölümünde 2 ay araştırma yapmış ve AİHM kararlarının infazına ilişkin uygulamayı ve AK Bakanlar Konseyi çalışmalarını gözlemlemiştir. “Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (2010-2014), Ankara 2014.”, “Terör Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2016)”, “Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2017)”, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları ile Karşılaştırılması, (Doç. Dr. İbrahim Şahbaz ile ortak kitap) 2017”, “Yargıtay Etik İlkeleri ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Çerçevesinde Yargı Yetkisinin Güncel Sorunlarının Değerlendirilmesi (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2018)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu (2013)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (2011)”, “İhtiyati Haciz (2011)”, “Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri (2011)”, “Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi (2007)”, ve “Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri (2005)” adlı kitapları ve çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce 29 makalesi vardır. Çeşitli paneller ile ulusal ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri sunmuş, etik ile ilgili 7 Kitapta editörlük yapmıştır. Ayrıca Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunda Sekretarya görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yargıtay Personel Etik Komisyonu üyesidir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu çalışmalarına Yargıtay’ı temsilen katılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın (Kanunlaşan metnin 70. maddesi ile sınırlı olarak) Bilim Komisyonu çalışmasında görev almıştır. Uluslararası ve ulusal projelerde kıdemli yönetici olarak da görevleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım