logo logo

03 Nisan 2018

Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” kapsamında ilk eğitimler AÜHF’de başladı

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı. Daha önce, “Yargıtay Yargı Etiği Kolaylaştırıcısı” eğitimlerini Prof. Dr. Gülriz Uygur liderliğinde tamamlayan  tamamlayan 42 öğrenci, 4 günlük eğitim programına katılmak isteyen 465 öğrenciye Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri çerçevesinde, yargı etiği eğitimi verecek.

İlk dersi, yargı etiği eğitimi konusunda uzmanlaşmış Yargıtay daire başkan ve üyeleri ile tetkik hâkimleri verdi.

31 Mart 2018 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde açılışı yapılan “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği”nin sabahtan öğleye kadarki bölümünde Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Doç. Dr. İbrahim Şahbaz; Yargıtay üyeleri, Fatma Feyza Şahin, Dudu İrem Toros, Salim Çevik; Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım; Yargıtay tetkik hâkimleri Adalet Bulguroğlu, Yıldıray Öğüt, Nimet Köseoğlu, Hüseyin Bakay, Fırat Pala, Didem Seda Karaca, Selcan Ünal Göker ile proje ekibinden Özlem Karaman, Gözde Hülagü ve Selma Dalkılıç görev aldı. 13 ayrı sınıfta, dört gün boyunca toplam 24 saat Yargıtay Etik İlkeleri hakkında hukuk öğrencileri eğitim alacaklar.

Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli de eğitimlere destek oluyor.

Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” kapsamında, 19 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” hakkında da eğitim verilecek. 8 Nisan 2017 tarihinde yapılması planlanan bu eğitimleri, yargı etiği eğitimi konusunda uzmanlaşmış Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli verecek.  

Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında veriliyor.

Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor. 

Yargıtay’ın ev sahipliğinde 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 4’üncü yüksek mahkemeler zirvesinde “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının sonuçlarının, İstanbul Bildirgesi’nin 9’uncu maddesinin uygulama örneği olarak 5 kıtadan gelen ve farklı hukuk sistemlerini temsil eden yüksek mahkeme başkanlarına tanıtılması da planlanıyor.

Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde UNODC’nin Viyana’da düzenlediği ve Yargıtay’ın da davetli olduğu “Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı” toplantısında da paylaşılacak.

Doha’da 2015 yılında yapılan Onüçüncü BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Kongresi’nde, yargıda dürüstlük projesi başlatılmıştır. Projenin temel özelliklerinden birisi, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Türkiye’nin de taraf olduğu BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin 11. Maddesinin uygulanmasını destekleyecek bir “Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı” kurulmasıdır. Küresel Ağ faaliyete geçtiğinde; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çeşitli yargı ağları, yargıç dernekleri ile Yargıda Dürüstlük Grubu’nu birbiriyle bağlantılı hale getirecektir. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları yargıda dürüstlüğün ve şeffaflığın artırılması bakımından dünyaya örnek olabilecek bir model özelliğini taşımaktadır.

 
Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

28 Mart 2018

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı. “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” adıyla Prof. Dr. Gülriz UYGUR’un liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 465 öğrenciye eğitim verecek 40 kişilik “kolaylaştırıcı öğrenci” grubunun eğitiminin bir bölümü Yargıtay’da yapıldı. 5 Mart 2018 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında, planlanan eğitim içeriğine uygun şekilde Yargıtay’ın tarihçesi, Türk hukukundaki rolü ve Yargıtay Etik İlkeleri hakkında bilgiler verildi. “Kolaylaştırıcı öğrenciler”, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren, 13 ayrı sınıfta, üç gün boyunca toplam 24 saat Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında diğer hukuk öğrencilerine eğitim verecekler. Bu eğitimlere, yargı etiği eğitimi konusunda uzman Yargıtay üyeleri ile tetkik hâkimleri, derslere katılarak, destek sağlayacaklar.

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor. 


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım