Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu


Mehmet KÜRTÜL (10.10.2017-12.01.2021)

01.01.1956 tarihinde Osmaniye’de doğmuştur. Osmaniye Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Mut ilçesinde yedek subay olarak yapmıştır.

Osmaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kürtül; sırasıyla Varto, Çüngüş, Keles Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Milli Güvenlik Akademisi 52. Dönem mezunudur.

25.07.2005 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Kürtül, 27.01.2010-14.09.2016 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Yargıtay Onaltıncı Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.10.2017 tarihinde Birinci Başkan Vekilliğine (Hukuk Bölümü) seçilmiştir. İngilizce bilen, yayımlanmış İcra ve İflâs Suçları isimli kitabı ile makaleleri olan Kürtül, evli ve bir çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.01.2021 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

 

Seyit ÇAVDAR (20.10.2014 - 06.10.2017)

06.10.1952 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Gelibolu'da yedek subay olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Çavdar; sırasıyla Konya, Çukurca, Hekimhan Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

25.01.2002 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Seyit Çavdar, Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 20.10.2014 tarihinde Birinci Başkanvekilliği'ne (Hukuk) seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.İngilizce bilen Çavdar'ın, “İflas ve İflasın Ertelenmesi”, “İtirazın İptali, BorçtanKurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları” adlı eserleri ve yayımlanmış makaleleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 06.10.2017 tarihinde yasal yaş haddi nedeni ile emekliye ayrılmıştır.

 

Mahmut BİLGEN (07.05.2012 - 27.06.2014)

27.06.1949 tarihinde Mardin’de doğmuştur. Ziya Gökalp Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Erzincan’da yedek subay olarak yapmıştır.
İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Bilgen; sırasıyla Mutki Cumhuriyet Savcılığı, Koyulhisar, Boğazlıyan, Milas ve Bursa Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.
19.07.2004 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mahmut Bilgen, Yargıtay Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi Başkanı iken Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 07.05.2012 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliği’ne (Hukuk) seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Bilgen’in, “Faiz Hukuku ve Munzam Zarar”, “İflas”, “İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Sıra Cetveli”, “Özel Hukukta Zamanaşımı”, “Hukuk Yargılamasında Islah”, “Uygulamada Kambiyo Senetleri” adlı eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 27.06.2014 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Erdal SANLI (02.04.2009 - 26.04.2012)

26.04.1947 tarihinde Kilis’te doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Aşkale’de yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Sanlı; sırasıyla Çınar, Çifteler, Karacabey, Merzifon, Gelibolu, Ankara Hâkimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
02.11.2000 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Erdal Sanlı, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 02.04.2009 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliği’ne (Hukuk) seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 26.04.2012 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Zeki AKAR (13.02.2006 - 01.04.2009)

01.04.1944 tarihinde Tokat/Niksar’da doğmuştur. 4 Eylül Sivas Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1967 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.
Tokat hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akar; sırasıyla Tunceli-Ovacık Hakim Yardımcılığı, Koyulhisar, Erdemli ve Gerede Hukuk Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Üyeliği ve Ankara Asliye Onaltıncı Hukuk Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
26.05.1997 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Zeki Akar, halen Yargıtay Onaltıncı Hukuk Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13.02.2006 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları” adlı bir eseri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.04.2009 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Mehmet Handan SURLU (06.07.2004 - 01.02.2006)

01.02.1941 tarihinde Keskin’de doğmuştur. Kırıkkale Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1963 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Surlu; sırasıyla İmranlı, Afşin Hakimliği, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Denizli Hakimliği, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettiş Hakimliği ve Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.
03.09.1990 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Handan Surlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 02.07.2002 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 08.07.2004 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir.
“Gerekçeli-İçtihatlı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Şerhi”, "Hukuk ve Cezada Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi", “Türk Hukukunda Mera, Yaylak Kışlaklar ve Mera Kanunu Şerhi” (ortak ), “Öğreti ve Uygulamada Geçit Hakkı” (ortak) adlı eserleri ile yayımlanmış çeşitli mesleki makaleleri vardır. Evli ve iki  çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.02.2006 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

İhsan DEMİRKIRAN (01.05.2001 - 02.07.2004)

02.07.1939 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Pertevniyal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1961 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Sarıkamış'ta yedek subay olarak yapmıştır.
İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Demirkıran; sırasıyla Malazgirt, Keles, Muratlı, Bakırköy, Kadıköy Hakimliği, Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığı ve Kadıköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
03.09.1990 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen İhsan Demirkıran, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 01.05.2001 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanmış mesleki makaleleri vardır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 02.07.2004 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

A.İsmet ARSLAN (20.01.1997 - 26.04.2001)

26.04.1936 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1960 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kayseri'de yedeksubay olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Arslan; sırasıyla Gürpınar ve Kulu Hakimliği, Polatlı Hukuk Hakimliği, Ankara Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
21.02.1980 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen A.İsmet Arslan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ilk kez 17.5.1990 ve ikinci kez 31.05.1994 tarihinde Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına; 21.01.1997 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku konularında master yapan Arslan'ın “1073 Sayılı Yasanın Getirdiği Yenilikler” ve “Ceza Hukuk Kurallarının Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerine Etkisi”adlı eserleri vardır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 26.04.2001 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

İ.Teoman PAMİR (19.09.1989 - 03.01.1997)

1932'de İzmit'te doğmuştur. İzmit Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1956'da mezun olmuştur. Askerliğini Ankara ve Alemdağ'da Yedek Subay olarak yapan Pamir, Salihli Hakim adayı olarak 1958'de mesleğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla; Ilıç, Şuhut, Zile Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. 1977 yılında Yargıtay Üyeliğine, 19.09.1989 yılında da Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 03.01.1997 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Dr. İsmet OCAKÇIOĞLU (25.09.1984 - 04.07.1989)

1930 yılında Darende'de doğmuştur. İlk ve orta okulu Tokat'ta okumuş, Konya Lisesi'ni bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1952 yılı Haziran döneminde mezun olduktan sonra aynı yıl Fransa'ya giderek Kamu Hukuku dalında doktora çalışmalarına başlamış ve 1955 senesinde Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Doktoru Ünvanını almıştır.
Askerliğini, yedek subay olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Protokol Şubesi'nde yaptıktan sonra, 1957 yılında hâkimlik stajına başlayan ve stajını Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi'nde tamamlayan Ocakçıoğlu, Ankara Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe başlamış ve sırasıyla; Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi Raportörlüğü, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliği ve Yargıtay Yetkili Üye Yardımcılığı ile Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevlerinde bulunmuştur.
16.09.1973 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ocakçıoğlu, İkinci Hukuk Dairesi ve Birinci Başkanlık ile Dokuzuncu Hukuk Dairesi'nde Üye olarak çalıştıktan sonra, ilk kuruluşunda 01.06.1981 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Üye olarak atanmış ve 01.06.1985 gününe kadar bu görevini sürdürmüş, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 25.09.1984 günü Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine birinci kez, 03.10.1988 günü de aynı göreve ikinci kez seçilmiştir.
Fransızca bilen ve “La Neutralite de la Turquie” ile “Anayasa ve Anayasa Mahkemesi” adlı eserleri; Yargıtay Dergisi, Adalet Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinin yayınlarında otuz dolaylarında inceleme ve çeviri yazıları yayınlanan ve Yargıtay Büyük Kurulu'nca 04.07.1989 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Dr. İsmet Ocakçıoğlu, bu görevde 05.07.1993 tarihine kadar bulunmuştur.

Nihat RENDA (10.07.1981 - 17.09.1984)

1921 yılında Yanya'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1942 yılında bitirdikten sonra Nisan 1946 tarihinde Iğdır Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Lüleburgaz Ceza Hâkimliği, Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörlüğünde bulunmuştur. 21 Aralık 1964 tarihinde Yargıtay Üyeliğine ve 1984 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Nihat Renda, bu görevinden 01.12.1986 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Firuz ÇİLİNGİROĞLU (17.09.1979 - 06.07.1981)

1924'te Erciş (Van)'de doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1946'da mezun olmuştur. Askerliğini Ankara ve Erzurum'da Askeri Hakim olarak yapan Çilingiroğlu, Ankara Hakim adayı olarak 1946'da mesleğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla: Ardahan Hakimliği, Ardahan C.Savcılığı, Tekman Sulh Hakimliği, Çivril C.Savcılığı, Ankara C.Savcı Yardımcılığı, Adalet Müfettişliği, Zeytinburnu C.Savcılığı, Ankara C.Savcılığı ve Ankara Hakimliği görevinde bulunmuştur. 17.3.1970'de Yargıtay üyeliğine seçilen Çilingiroğlu 11.ve 15.Hukuk Daireleri üyeliği ile Yargıtay Birinci Başkanvekilliği de yapmıştır. 04.07.1981 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken, 01.07.1989 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

O.Fevzi PALABIYIK (30.03.1978 - 13.07.1979)

1914 yılında İstanbul Kartal'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1939 yılında bitirdikten sonra 1941 tarihinde Kars Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Kars Sulh Hukuk Hâkimliği, Manisa Ağır Ceza mahkemesi Üyeliği, Akhisar C.Savcılığı, Adana Sulh Hukuk Hâkimliği, Adalet Müfettişliği, Ankara Ceza Hâkimliği, İstanbul Hukuk Hâkimliklerinde bulunmuştur.
24.8.1962 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi Başkanı iken, 30.03.1978 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 13.07.1979 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Dr.Abdülkadir ÖZOĞUZ (06.06.1973 - 19.03.1978)

1913 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1937 yılında bitirmiş, Fransa'da Toulouse Üniversitesinde doktora yapmıştır. 22 Şubat 1943 yılında Ankara Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Yargıtay Raportörlüğü, Ankara Sulh ve Asliye Hukuk Hâkimliklerinde bulunmuş, 16 Haziran 1960 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Yargıtay'da 1, 4, 8 inci Hukuk Daireleri Üyeliklerinde çalışmış, 1971 yılında Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığına, 06.06.1973 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 19.03.1978 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır. 4 Aralık 1998 tarihinde vefat etmiştir.Abdulhalik Yıldız (02.09.2016 - 01.01.2021)

01.01.1956 tarihinde Erzurum/Çat'ta doğmuştur. Erzurum İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Erzincan'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Yıldız; sırasıyla Manisa, Sason, Zara, Malatya/Yeşilyurt Cumhuriyet Savcılığı, Ayvalık Hâkimliği, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Onyedinci Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 02.09.2016 tarihinde ilk kez, 08.09.2020 tarihinde ikinci kez Birinci Başkanvekilliği'ne (Ceza) seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.İngilizce ve Arapça bilen Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.01.2021 tarihinde yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

 

Abdülkadir İLHAN (12.11.2012 - 01.06.2016)

01.06.1951 tarihinde Bayburt’ta doğmuştur. Bayburt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Gebze’de yedek subay olarak yapmıştır.
Trabzon hâkim adayı olarak mesleğe başlayan İlhan; sırasıyla Konya, Bozova, Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliği, Antalya Başsavcıvekilliği, Çanakkale, Pendik Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur.
25.07.2005 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdülkadir İlhan, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 12.11.2012 tarihinde Birinci Başkanvekilliği’ne (Ceza) seçilmiş olup,  01.06.2016 tarihine kadar Birinci Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür.
Almanca bilen İlhan, evli ve iki çocuk babasıdır.
 

İhsan AKÇİN (12.11.2008 - 12.11.2012)

01.04.1951 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Polatlı'da yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akçin, sırasıyla Narman, Şuhut Hâkimliği, Muş, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Hâkimliği, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
21.03.2000 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen İhsan AKÇİN, Beşinci Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 12.11.2008 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiş olup, 12.11.2012 tarihine kadar Birinci Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür.

Osman ŞİRİN (25.10.2004 - 05.11.2008)

05.11.1943 tarihinde doğmuştur. Trabzon Lisesini bitirmiş,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Lüleburgaz’da yedek subay olarak yapmıştır.
Trabzon hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şirin; sırasıyla Narman, İkizdere, Akçakoca Hakimliği, Bafra Ceza Hakimliği, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul Basın Suçları Ceza Hakimliği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
15.08.1991 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Osman Şirin, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 25.10.2004 tarihinde Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiştir. “Ceza Genel Kurulu Kararları Kapsamında Yeni Ceza Mevzuatı Yorumu” adlı ortak eseri vardır. Ayrıca; Pek çok yasa hazırlığında görev yapan, Yeni  Ceza Mevzuatının gerek hazırlanması ve gerekse değiştirilerek şekillendirilmesinde de etkin komisyon çalışmaları yürüten Şirin'in 'Yargı ve Yargıç Bağımsızlığı, Hukukun Üstünlüğü, Düşünce ve İfade Hürriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Karşısında Türk Ceza Yargısı, Kolluğun Silah Kullanma Yetki ve Sorumlulukları, İstinaf Yasa Yolunun Ceza Mevzuatımızdaki Yeri' konularında bilimsel çalışmaları, sempozyum etkinlikleri ve sunumları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 05.11.2008 tarihinde yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Mater KABAN (16.09.1997 - 24.10.2004)

24.10.1939 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Pertevniyal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1961 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Diyarbakır'da yedek subay olarak yapmıştır. İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kaban; sırasıyla Gülnar, Hassa ve Giresun Cumhuriyet Savcılıkları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.
06.12.1988 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mater Kaban, Dokuzuncu Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16.9.1997 tarihinde ilk kez, 17.9.2001 tarihinde ikinci kez Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiştir. “Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1996-2001” adlı ortak bir eseri vardır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 24.10.2004 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Mehmet UYGUN (02.07.1986 - 11.07.1997)

1934 yılında Gaziantep'de doğmuştur. Gaziantep Lisesini bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1959 yılında mezun olduktan sonra, Gaziantep Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Uygun, sırasıyla; Uludere Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asistanlığı, Oğuzeli Hakimliği, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği ve Gaziantep Ceza Hakimliği ile Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Fransızca bilen, “İdare Hukukunda Tasarruflar” ve “Ceza Genel Kurulu Kararları I,II,III” adlı yayınlanmış eserleri bulunan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans Semineri yapan, 25.01.1979 tarihinde Yargtay Üyeliğine seçilerek Dokuzuncu Ceza Dairesi Üyeliği görevinde bulunan Mehmet Uygun, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 02.07.1986 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, bu görevini sürdürürken 11.07.1997 tarihinde de Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilerek, 01.07.1999 tarihinde yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Semih KORKMAZ (04.07.1983 - 01.07.1986)

1921 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1942 yılında bitirdikten sonra, 1945 senesinde Sarıkamış Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla, Ordu Sulh Hâkimliği, Erdek, Bandırma, Ankara C.Savcılığı, İstanbul Asliye Ceza Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 28.04.1975 tarihinde Yargıtay Üyeliğine, 04.07.1983 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.07.1986 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Mustafa Sabri LİVANELİOĞLU (20.09.1977 - 01.07.1983)

1918 yılında Elazığ'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1940 yılında bitirdikten sonra, Kasım 1943 tarihinde Ilgın C.Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Fethiye C.Savcılığı, Silifke C.Savcı Yardımcılığı, Amasya C.Savcılığı, Muğla C.Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Yargıtay Savcılığı, C.İkinci Başsavcılığı görevlerinde çalışmıştır. 1962 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 20.09.1977 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.07.1983 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Rifat BAYAZİTOĞLU (04.11.1975 - 13.07.1977)

1912 yılında Kahramanmaraş'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1942 yılında bitirdikten sonra 1944 tarihinde Besni Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş sırasıyla; Osmaniye, Gaziantep, Çankırı Sulh Hâkimlikleri, Kilis, Kahramamaraş, Adana Sulh ve Asliye Ceza Hâkimlikleri görevlerinde bulunmuştur.
07.02.1962 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Birinci Ceza Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 04.11.1975 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 13.07.1977 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Mustafa Kazım AKDOĞAN (15.11.1973 - 17.10.1975)

1914 yılında Kastamonu'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1937 yılında bitirdikten sonra, 9 Eylül 1939 tarihinde Yalvaç C.Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Zonguldak C.Savcı Yardımcılığı, Ankara Millî Korunma Savcı Yardımcılığı, Yüce Divan Raportörlüğü, Yargıtay Raportörlüğü, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Asliye Ceza Hâkimliği ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında bulunmuştur. 8 Mart 1958 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi ve Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğinde ve 5 Ekim 1964 tarihinden itibaren Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Başkanlığında, Birinci Başkanlık Divanı Üyeliğinde ve 15.11.1973 – 17.10.1975 tarihleri arasında Yargıtay Birinci Başkanvekilliği, 16.10.1975 – 04.10.1979 tarihleri arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. 4 Ekim 1979 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmıştır. 22 Aralık 1999 tarihinde vefat etmiştir.

Cevdet ÖZDEN (06.06.1973 - 04.10.1973)

1909 yılında Arhavi'de doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1932 yılında bitirdikten sonra, 24 Ağustos 1932 tarihinde Silvan C.Savcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Ergani, Terme C.Savcılıkları, Rize C.Savcı Yardımcılığı, Zonguldak ve Ankara Sulh Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 5.Şube Müdürlüğü ve Adalet Başmüfettişliğinde bulunmuştur.
25 Mart 1954 tarihinde Yargıtay üyeliğine atanmıştır. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 06.06.1973 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Ceza) seçilmiştir. 04.10.1973 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.1. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 10.05.1926

ADI SOYADI TARİH
Hasan KAYA 2019-
Ali Seçkin TOGAY 2017-2019
Hacı Hüseyin ÜNALDI 2013-2017
M.Yüksel AYDIN 2007-2013
Orhan UZGÖREN 2002-2007
Eraslan ÖZKAYA 1994-2002
Y.İsmet DİMİCİ 1990-1994
İ.Zekai ÖZDİL 1986-1990
Ahmet COŞAR 1979-1986
Hasan Sabri TIRPAN 1966-1979
Kamil TEPECİ 1959-1966
Suat BERTAN 1953-1959
İrfan ELGİN 1951-1953
Şefkati ÖZKUTLU 1947-1951
Galip KARAYALÇIN 1946-1947
Cevat Abdürrahim GÜCÜN 1932-1946
İsmail Vehbi KURAL 1925-1932
Ömer Lütfü Bey 1923-1925

2. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 10.05.1926

ADI SOYADI TARİH
Ömer Uğur GENÇCAN 2015-
Necdet GÜRBÜZTÜRK 2007-2015
Hakkı DİNÇ 2006-2007
Ali İhsan ÖZUĞUR 2002-2006
Tahir ALP 1992-2002
İsmet YANIKÖMEROĞLU 1989-1992
Esat ŞENER 1970-1989
Kemal TAN 1968-1970
Hayrettin Şakir PERK 1960-1968
M.Suad BERTAN 1956-1960
Zeki ÇAKIR 1950-1956
Ali Himmet BERKİ 1933-1950
Halil ÖZYÖRÜK 1932-1933
Hüseyin Kamil Bey (Hacı Kamil) 1924-1932

3. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 10.05.1926

ADI SOYADI TARİH
Mete DUMAN 2016-
Ayşe ÖZÇELİK 2014-2016
Kemalettin YÜKSEL 2011-2014
Atalay ÖZDEMİR 2007-2011
H. Atilla BENGÜ 2003-2007
Nihat YAVUZ 1995-2003
Edip DOĞRUSÖZ 1990-1995
Kamil Rüştü KÖKSAL 1988-1990
Nejat Aydın AYSOY 1975-1988
Kaya KIRILMAZ 1962-1975
Sunuhi ARSLAN 1952-1962
Bedrettin KÖKER 1950-1952
Sabri ERBİL 1943-1950
Sait BARLAS 1929- ----
Mehmet SAİT 1926-1929

4. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 04.04.1928

ADI SOYADI TARİH
A.Şahabettin Sertkaya 2021-
Sadık DEMİRCİOĞLU 2017-2021
Şerife ÖZTÜRK 2011-2017
Mustafa KICALIOĞLU 2010-2011
Ülkü AYDIN 2006-2010
Bilal KARTAL 1998-2006
M.Cahit KESKİN 1994-1998
Turgut UYGUR 1981-1994
Nihat RENDA 1977-1981
Feridun MÜDERRİSOĞLU 1960-1977
Recai SEÇKİN 1956-1960
Münir AKYÜREK 1950-1956
Fevzi BOZER 1934-1950
Hasan Bahri Bey 1928-1934

5. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 06.07.1945

ADI SOYADI TARİH
Ümran GÖRMEZ 2020-
Erdoğan BUYURGAN 2015-2020
Naci BAŞSORGUN 2013-2015
Bekir YILDIRIM 2009-2013
Orhan ÖZGÜREL 2003-2009
Ahmet Cemal GÖĞÜŞ 1996-2003
Ali Haydar KARAHACIOĞLU 1988-1996
Ali ARCAK 1980-1988
Ömer YÜCE 1973-1980
Abdulkadir ÖZOĞUZ 1971-1973
Nuri ÜLGENALP 1962-1970
Osman YETEN 1952-1962
Yusuf Kemal ARSLANSAN 1947-1952
Mehmet GÖNENLİ 1945-1947

6. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 14.01.1952

ADI SOYADI TARİH
Erdoğan KABAKCI 2015-2017
Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU 2011-2015
A. Nazım KAYNAK 2009-2011
Hasan ERDOĞAN 2004-2009
Müslim TUNABOYLU 2002-2004
Ö.Nureddin DOĞAN 1991-2002
Abdullah BERKSUN 1987-1991
Celal ERDOĞAN 1985-1987
M.Raşit DERELİ 1980-1985
Rüştü BAYKAL 1979-1980
Kutsi MALATYALIOĞLU 1972-1979
Niyazi KARKAZAN 1962-1972
M.Ekrem TÜZEMEN 1959-1962
A.Galip KINOĞLU 1954-1959
A.Rauf DİZDAR 1952-1954

7. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 14.01.1952

ADI SOYADI TARİH
Ömer Hicri TUNA 2015-2019
Hasan PÜRLÜPINAR 2014-2015
İsmail Hakkı ASARLIOĞLU 2009-2014
Ahmet ALYAZ 2003-2009
Günay KAYNAK 2002-2003
Hüseyin ÖRMECİ 1991-2002
İsmail Hakkı GÜROĞLU 1990-1991
D.Cemil SONBAY 1984-1990
A.Nusret OZANALP 1976-1984
Ömer GÖNCÜ 1966-1976
İmran ÖKTEM 1953-1966
Bedrettin KÖKER 1952-1953

8. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 11.05.1959

ADI SOYADI TARİH
Fahri AKÇİN 2014-
Yusuf ULUÇ 2010-2014
Ahmet Şükrü SEÇKİN 2009-2010
Süleyman SAPANOĞLU 2001-2009
H.Hilmi ÖZDEMİR 1997-2001
M.Fahri ILDIZ 1993-1997
M.Şükrü ÖZDEMİR 1986-1993
S.Ertuğrul AĞALAR 1973-1986
Hayrettin GENYA 1962-1973
Fazıl ULUOCAK 1960-1962
A.Galip KINOĞLU 1958-1960

9. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 22.04.1962

ADI SOYADI TARİH
Dr.Seracettin Göktaş 2020-
Mehmet ÇAMUR 2016-2020
Ümran SAYIŞ 2012-2016
Mustafa KILIÇOĞLU 2008-2012
Osman Güven ÇANKAYA 2004-2008
Engin DOĞU 2002-2004
Emin Aydın ÖZKUL 1995-2002
Seyfettin ÇETİNELLİ 1993-1995
Erdoğan ÇUBUKÇU 1985-1993
Naci VARLIK 1980-1985
İbrahim GAFFAROĞLU 1972-1980
Refet ÖZDEMİR 1965-1972
Muhittin TAYLAN 1962-1965

10. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 16.05.1973

ADI SOYADI TARİH
Mustafa TAŞ 2020-
Halil ÖZDEMİR 2016-2020
Süleyman CANER 2008-2016
Coşkun ERBAŞ 2003-2008
Resul ASLANKÖYLÜ 2000-2003
Erdoğan AKTEKİN 1997-2000
İ.Teoman OZANOĞLU 1988-1997
H.Servet ÇOLAKOĞLU 1985-1988
Mustafa ÇENBERCİ 1973-1985

11. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 04.04.1928

ADI SOYADI TARİH
Abdullah YAMAN 2022-
Mehmet Bülent SELÇUK 2020-2021
Ahmet ÖZGAN 2015-2020
Mehmet KILIÇ 2011-2015
Yurdaer ÖZDİLEK 2005-2011
Işıl ULAŞ 1998-2005
Gönen ERİŞ 1995-1998
Nejat ÖZKAN 1991-1994
Yavuz OKÇUOĞLU 1988-1991
Tarık BAŞBUĞOĞLU 1982-1988
İsmail DOĞANAY 1978-1982
Kemal REİSOĞLU 1970-1978
Sıtkı AKYAZAN 1964-1970
Vedat ARDAHAN 1962-1964
Sadi ERTEM 1962- (3 ay) (Görevde vefat)
Nedim ERGÜVEN 1960-1962
M.Tahir SEBÜK 1953-1960
Memduh ÜLGÜ 1945-1953
Fuat Hulusi DEMİRELLİ 1929-1945
Halil ÖZYÖRÜK 1928-1929

12. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 09.06.1932

ADI SOYADI TARİH
Ayhan TUNCAL 2018
Erol UZUNER 2011-2018
Fazlı KADI 2008-2011
Mustafa OSKAY 2004-2008
Oktay İZGİEY 1999-2004
Cengiz SANİN 1994-1999
Burhan Cahit KADILAR 1992-1994
Kılınç Gündüz YELÇO 1990-1992
Nezihi KALAYCI 1980-1990
Sabri GÜÇLÜ 1974-1980
Eyüp Sabri ERMAN 1960-1974
A.Talat TOKUZ 1952-1960
Aziz YEĞEN 1949-1952
Abdullah AYTEMİZ 1938-1949

13. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 16.05.1973

ADI SOYADI TARİH
Ali Selman ERKUŞ 2016-2020
Rahmi ÜNAL 2012-2016
Ali ALKAN 2009-2012
A.Erkal BAÇÇIOĞLU 2001-2009
Şemsettin YÜKSEL 2000-2001
Kamil KADIOĞLU 1999-2000
M.Siret ATALAY 1997-1999
A.İsmet ARSLAN 1990-1997
A.Suad DURA 1982-1990
M.Reşit KARAHASAN 1980-1982
Derviş TURHAN 1973-1980

14. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 16.05.1973

ADI SOYADI TARİH
Hikmet Onat 2019-
H.Nesrin YILMAZCAN 2016-2019
Ali SEZGİN 2012-2016
İzzet KARATAŞ 2004-2012
Mehmet Handan SURLU 2002-2004
Sadi UYSAL 2000-2002
Erdoğan ÖZDENEROL 1992-2000
Hamdi ÖZGÜÇ 1988-1992
M.Mesut AKAN 1981-1988
Halil ERTEM 1973-1981

15. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 16.05.1973

ADI SOYADI TARİH
Murat KIYAK 2021-
Muammer ÖZTÜRK 2016-2021
Aysel OZGÜR 2013-2016
Mustafa Lütfü ÜÇKARDEŞLER 2012-2013
İhsan ULUSOY 2003-2012
Yücel AKMAN 1996-2003
M.Sadrettin AYKONU 1993-1996
Müzdat ALTAY 1990-1993
Edip ŞİMŞEK 1987-1990
A.Cebbar ŞENEL 1985-1987
Hikmet HİMMETOĞLU 1978-1985
Osman Fevzi PALABIYIK 1973-1978

16. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 20.05.1987

ADI SOYADI   TARİH
Cemal BAŞ 2011-2021
Lale GÜRÜN 2007-2011
Hüseyin SEYREK 2004-2007
Osman ARSLAN 1994-2004
İhsan ÖZMEN 1987-1994

17. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 22.05.1991

ADI SOYADI TARİH
A. Şahabettin SERTKAYA 2015- 
Ahmet VELİOĞLU 2008-2015
Abdurrahman EKİNCİ 2008 (10 ay-emekli) 
Necdet ERTUĞRUL 1998-2008
H.Hayri KARADOĞAN 1991-1998

18. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 22.05.1991

ADI SOYADI TARİH
Mustafa AYSAL 2013-2020
Ali SELİM 2009-2013
Mahir Ersin GERMEÇ 2005-2009 
Muzaffer TUTAR 2001-2005
Alparslan NAZLIOĞLU 1999-2001
Sait REZAKİ 1991-1999

19. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 22.05.1991

ADI SOYADI TARİH
Mehmet Bülent SELÇUK 2017-2020
Şükrü SARAÇ 2014-2017
Seyit ÇAVDAR 2009-2014
Coşkun KOÇAK 2002-2009
Yüksel Mete GÜNEL 1995-2002
M.Cengiz KOSTAKOĞLU 1991-1995

20. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 22.05.1991

ADI SOYADI TARİH
Rıza SARITAŞ 2016-2020
Feyzi ALTINOK 2012-2016
Gülşen ERDOĞAN 2011-2012
Ali ÖZÇELİK 2004-2011
Ferruh ATBAŞOĞLU 1991-2004

21. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 1994

ADI SOYADI TARİH
Mesut BALCI 2012-2020
Necdet OKAY 2011- 2012
M. Serpil ÖZGENÇ 2009-2011
Ali GÜNEREN 2003-2009
Utkan ARASLI 2001-2003
Orhan YALÇINKAYA 1994-2001

22. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2011

ADI SOYADI TARİH
Seracettin GÖKTAŞ 2014-2020
Remzi BALTA 2011-2014

23. Hukuk Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2011

ADI SOYADI TARİH
Murat KIYAK 2019-2021
Faruk GÖK 2016-2019
Hamit DÜNDAR 2012-2016
Mahmut BİLGEN 2011-2012

1. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 10.05.1926

ADI SOYADI TARİH
Osman ATALAY 2021-
Ali ALTINKAYA 2019-2021
Mustafa ŞAHİN 2015-2019
Şerafettin İSTE 2013-2015
Mehmet YALÇIN  2008- 2013
Cengiz ERDOĞAN  2007-2008 
Ramazan Yaman TAŞKAN 2006-2007 
Seydi YETKİN 2005-2006
Sadık MOLLAMAHMUTOĞLU 2003-2005
Türkan GÜVEN 1989-2003
Ümmet ÇEVİK 1986-1989
İbrahim UĞURLU 1978-1986
Ömer Altay EGESEL 1977-1978
M.Ziya ÜLGENERK 1975-1977
Rıfat BEYAZITOĞLU 1972-1975
Abdullah ÜNER 1962-1972
Salim BAŞOL 1953-1962
Fuat TUĞCU 1950-1953
Halil ÖZYÖRÜK 1933-1950
Semih Bey 1925-1933
İhsan EZGÜ 1923-1925
Hasan Fehmi Bey 1921-1922

2. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 10.05.1926

ADI SOYADI   TARİH
Haydar SAMİ KUZU 2018-
Davut TELLİ 2015-2018
Nedim BARAN 2003-2015
Erdem GÜYER 1996-2002
Münir ONAN 1994-1996
Ayhan KILIÇCIOĞLU 1986-1994
Ö.Faruk KIVANÇ 1983-1986
M.Fatih KEÇİK 1981-1983
A.Hazım ÇELİK 1979-1981
Hayri KÖKSAL 1977-1979
M.Sabri LİVANELİOĞLU 1975-1977
N.BAYRAKTAROĞLU 1971-1975
Şerafettin GÖKMEN 1966-1971
Lütfi AKADLI 1958-1966
Osman Talat İLTEKİN 1953-1958
İbrahim Ethem ERTEM 1939-1953
Abdullah Mecdi Bey 1927-1933
Vehbi Bey 1925-1927

3. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 10.05.1926

ADI SOYADI TARİH
Osman ATALAY 2019-
M.Şebnem GÜNAYDIN 2016-2019
Erdal GÖKÇEN 2011-2016
Muhittin MIHÇAK  2007-2011 
Yusuf Kenan DOĞU  2006-2007 
Yılmaz ALASU  2005-2006 
M.Birsin TÜZİNAL 1998-2005
Selim Necip DEDA 1991-1998
Y.İsmet AYER 1987-1991
Mehmet OĞUZ 1981-1987
Mithat SUNGUR 1977-1981
Ömer KÖNÜ 1973-1977
Cevdet ÖZDEN 1961-1973
Tevfik DİNÇOL 1960-1961
Celil CEVHERİOĞLU 1954-1960
Baha ARIKAN 1953-1954
Selim Nafiz AKYOLLU 1943-1953
Fahrettin KARAOĞLAN 1927-1943

4. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 04.04.1928

ADI SOYADI TARİH
Ziya DİNLER 2020-
İbrahim ŞAHBAZ 2016-2020
Halim AŞANER 2013-2016
Sabri Eyüp YAĞCI 2011- 2013
Osman YAŞAR 2007- 2011
M. Ünal BAŞOĞLU 2004-2007
Birol KIZILTAN 2003-2004
M.Fadıl İNAN 2001-2003
Yücel KOCABAY 1999-2001
Sami SELÇUK 1990-1999
B.Cahit BELİBAĞLI 1987-1990
Akif ÖZGÜR 1984-1987
Nedim MISIRLIOĞLU 1979-1984
Demir DAİ 1973-1979
Selman YÖRÜK 1969-1973
Ferruh ADALI 1957-1969
Cemal KÖSEOĞLU 1954-1957
Prof.Vehbi YEKEBAŞ 1952-1954
M.Rahmi ANADOL 1950-1952
Necmettin Zahir SENCER 1946-1950
Mehmet Kazım BERKER 1932-1946
Ali Fehmi Bey 1928-1932

5. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 06.07.1945

ADI SOYADI TARİH
Yaşar ŞİMŞEK 2022-
Şakir AKTI 2017-2022
Bahri DEMİREL 2013-2017
Ahmet Ceylani TUĞRUL 2009-2013
Hayrettin CEVHEROĞLU 2003-2009
Gürol KINIK 2000-2003
Namık BENLİ 1995-2000
Halit KOÇULU 1990-1995
Nezihi TANKURT 1987-1990
Fahri DURUDOĞAN 1980-1987
Fahrettin AKŞAR 1979-1980
Nuri SÜER 1978-1979
Fahri DURUDOĞAN 1974-1978
Ferruh ÖĞÜNÇ 1973-1974
M.Naci BENLİ 1962-1971
İhsan KEÇECİOĞLU 1959-1962
İ.Hakkı KETENOĞLU 1956-1958
Haydar Nakı YÜCEKÖK 1945-1956

6. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 11.05.1959

ADI SOYADI TARİH
Vuslat DİRİM 2020-
Erkan ÖZTÜRK 2016-2020
Ahmet ÖZTEL 2015-2015
Celal ALTUNKAYNAK  2009-2015
Mustafa AYDIN 2001-2009
Necdet MUTİŞ 1992-2001
Saim TALû 1985-1992
Necmi ŞEŞEN 1982-1985
Ali ERDİNÇ 1979-1982
Mustafa SAYGIN 1973-1979
M.Kazım AKDOĞAN 1964-1973
Y.Cemal KÖSEOĞLU 1961-1964
M.Celalettin KURALMEN 1959-1961

7. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 11.05.1959

ADI SOYADI TARİH
Mehmet MUTLU 2011-
Turan DEMİRTAŞ 2003-2011
Koparan BAŞAL 1997-2003
Semiha GENÇAY 1994-1997
Cahit KARAKOÇ 1993-1994
Müfit UTKU 1986-1993
Burhanettin DAMAR 1981-1986
Cahit TÜRESAY 1977-1981
Mesut DOLU 1976-1977
Veli Yalçın İNANÇ 1975-1976
Şinasi AKIN 1973-1975
Cevdet MENTEŞ 1967-1972
A.Fazıl ÖZTAN 1959-1967

8. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 16.05.1973

ADI SOYADI TARİH
Abdulkadir GÜNGÖREN 2019-
Haydar METİNER 2015-2019
Sedat BAKICI 2011-2015
Serpil Özün ÇETİNKOL 2009-2011 
Zeki ASLAN 2004-2009
M.Naci ÜNVER 1995-2003
Mustafa AKSOY 1993-1995
İsmail OĞUZ 1986-1993
Yahya Saim GÖKÇEDAĞ 1983-1986
Orhan ERDOĞAN 1977-1983
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 1975-1977
Sami ARKAN 1973-1975

9. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 16.05.1973

ADI SOYADI TARİH
Maruf ALİKANOĞLU 2019-
Burhan KARALOĞLU 2015-2019
Ekrem ERTUĞRUL 2011-2015
Mahmut ACAR 2008-2011
Hasan GERÇEKER 2002-2008
Demirel TAVİL 1992-2002
Ö.Feyzi YÖNDEM 1990-1992
H.Aydın SARAÇOĞLU 1983-1990
Orhan AYDIN 1973-1983

10. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 1991

ADI SOYADI TARİH
Mehmet Faik ATEŞ 2020-
Hüsnü UĞURLU 2016-2020
Hüseyin Ruhi US 2012-2016
Mahmut GÜL  2009-2012
Refik DİZDAROĞLU  2006-2009
Şener GÜNGÖR 1997-2006
Hamdi DOĞAN 1991-1997

11. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 1994

ADI SOYADI TARİH
Ali İhsan Öztekin 2019-
Hüseyin EKEN 2011-2019
Ersan ÜLKER 2003-2011
Nuri OK 2001-2003
Sabih KANADOĞLU 1994-2001

12. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2011

ADI SOYADI TARİH
Ahmet ER 2015-
Ayşe DOĞAN 2011-2015

13. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2011

ADI SOYADI TARİH
Vuslat DİRİM 2015-2020
İsmail Rüştü CİRİT 2011-2015

14. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2011

ADI SOYADI TARİH
Bayazıt AKÖZ 2019-
Mustafa DEMİRDAĞ 2015-2019
Mehmet AKARCA 2013-2015
Fevzi ELMAS 2011-2013

15. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2011

ADI SOYADI TARİH
Sami ÖZTÜRK 2019-
Mehmet BERBER 2015-2019
Haydar EROL 2011-2015

16. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Eyup YEŞİL 2014-

17. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Mustafa Kemal SEMERCİOĞLU 2016-2020
Abdulhalik YILDIZ 2014-2016

18. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Ziya DİNLER 2018-2020
Hamdi Yaver AKTAN 2014-2018

19. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Memiş Selçuk GÜNEY 2020-
Ramazan ÖZKEPİR 2014-2020

20. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Mehmet Faik ATEŞ 2020-2020
İlmettin KÖKLÜ 2014-2020

21. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Hüseyin BOYRAZOĞLU 2014-2017

22. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
İbrahim ŞAHBAZ 2014-2016

23. Ceza Dairesi
Kuruluş Tarihi: 2014

ADI SOYADI TARİH
Şakir AKTI 2014-2017

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım