07 Haziran 2018

Uzun ve yorucu bir eğitim programını tamamlayan ve etik eğitiminde görev alarak “Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği Kolaylaştırıcısı” olmaya hak kazanan Ankara Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Hukuk Fakültesi öğrencileri sertifikalarını törenle aldı. Etik Haftası kapsamında, 24 Mayıs 2018 tarihinde Yargıtay’da düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kürtül, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Sayın Abdulhalik Yıldız, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Doç. Dr. İbrahim Şahbaz, Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin Cenik ile eğitimde görev alan Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli katıldı. 

Program için tıklayınız.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in konuşması için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin ARSLAN'ın konuşması için tıklayınız..

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz UYGUR'un konuşması için tıklayınız..

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa SALDIRIM'ın konuşması için tıklayınız...

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


14 Mayıs 2018

Kazakistan Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Razzak Nazilya Razzakbayevna Başkanlığındaki heyet 11 Mayıs 2018 tarihinde Yargıtay Etik İlkeleri hakkında bilgi almak amacıyla Yargıtay’ı ziyaret etti.

Kazakistan heyetini makamında kabul eden Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin Cenik, Türk yargı sistemi, Yargıtay’ın yargı sistemindeki görevleri, istinaf mahkemeleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda heyetin sorularını cevaplandırdı.

Kazakistan Heyetine, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım tarafından geçen yılın son çeyreğinde kabul edilen Yargıtay Etik İlkeleri hakkında bilgiler verdi. Sunum sırasında, Yargıtay Etik İlkelerinin oluşum süreci, özellikleri, Yargıtay Etik Danışma Kurulu, etik ilkeler ile ceza ve disiplin hukuku arasındaki ilişki açıklandı. Ayrıca, Yargıtay Etik İlkelerinin toplumda yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen halka erişim programları kapsamında düzenlenen “Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları üzerinde de duruldu.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


10 Mayıs 2018

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Hukukta Mesleki Deontoloji Dersi” Öğrencileri, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında Yargıtay’ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA Başkanlığında toplanan Yargıtay Cumhuriyet Savcıları tarafından 19.10.2017’de oybirliği ile kabul edilen “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri”,  “Hukukta Mesleki Deontoloji” dersi kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimlerde kaynak eserler arasında yer alıyor.

Ayrıca, “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında etik kolaylaştırıcısı olacak hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitimi devam ediyor. Çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 öğrenciye eğitim vermesi planlanan 20 kişilik “etik kolaylaştırıcısı öğrenci” grubunun eğitiminin bir bölümü Yargıtay’da yapıldı. 8 Nisan 2018 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında; planlanan eğitim içeriğine uygun şekilde, Yargıtay’ın tarihçesi, Türk hukukundaki rolü, Yargıtay Etik İlkeleri,Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, Osmanlı İmparatorluğu kadılık sisteminde ve Mecelle’de yazılı etik ilkeler hakkında da bilgiler verildi. “Etik kolaylaştırıcısı öğrenciler”, 28Nisan 2018 tarihinden itibaren, 2 gün boyunca toplam 16 saat Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında diğer hukuk öğrencilerine eğitim verecekler. Bu eğitimlere, yargı etiği eğitimi konusunda uzman Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay Personeli de derslere katılarak, destek sağlayacaklar.

Yüksek mahkemelerin eğitici görevinin bir gereği olarak planlanan “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor.

 kurumsal kimlik

haber arşivi

duyuru arşivi

sağlık hizmetleri

e-posta

uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım