Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

04 Eylül 2020

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Sayın Robert Spano, Türkiye’ye yaptığı iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca’yı ziyaret etti. Sayın Spano’ya AİHM Ulusal Yargıcımız Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel ile AİHM 2. Dairesi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Bakırcı eşlik etti. Görüşmeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Eyüp Yeşil ile Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Fevzi Yıldırım da katıldı.

            Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına ilişkin reformlara devam edildiğini, bu amaçla yargı paketlerinin uygulamaya konulduğunu, AİHM bünyesinde oluşturulan Yüksek Mahkemeler Ağı’nın Yargıtay’daki hakim ve Cumhuriyet savcılarının AİHM içtihadını takip etmesini kolaylaştırdığını belirtti. Yargıtay ve Türk yargısı hakkında da bilgiler veren Sayın Akarca, bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile birlikte dosya sayısının önemli ölçüde azaldığını, bunun sonucu olarak Yargıtay’ın Türkiye’de içtihat birliğini sağlamaya ilişkin rolünün daha çok güçlendiğini, ayrıca yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

            AİHM Başkanı Sayın Robert Spano, yapmış olduğu ziyaretin Türkiye hakkında yararlı bilgiler edinmesini sağladığını, Avrupa bölgesindeki tüm hakimlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanması konusunda ortak bir hukuk anlayışı geliştirmeleri gerektiğini, bunun için herkesin üzerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmesinin faydalı olacağını ifade etti. Zaman zaman AİHM ile ulusal mahkemeler arasında görüş ayrılığı olmasının işin doğasından kaynaklandığını, bu gerçeğin farkında olarak karşılıklı iyiniyet ve yardımlaşma ile ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bir denge sağlanması gerektiğini belirtti.

            Türkiye’nin AİHM’deki ulusal hâkimi Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel, yargıçlar arası diyalogun önemine dikkat çekerek, Yargıtay hâkimleri ile AİHM hâkimleri arasında daha önce gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısının, bundan sonra da düzenli şekilde yapılmasının yararlı olacağını, bu şekilde görüş ayrılığı yaşanan alanlarda bir denge ve uyumlaştırma sağlanabileceğini belirtti.

 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım