Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

23 Ocak 2013

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 23.01.2013 tarihinde yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliklerine Onyedinci Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Sadi Güven, Dördüncü Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Ali Kaya ve Ondördüncü Ceza Dairesi Üyesi Sayın İbrahim Zengin seçilmişlerdir.


17 Ocak 2013

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun davetlisi olarak ülkemizde bulunan Avrupa Komisyonu (EC) Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) heyeti 14 Ocak 2013 tarihinde Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmiştir. Heyet katılımcıları arasında ; CEPEJ Başkanı John Stacey, Avrupa Savcıları Danışma Kurulu (CCPE) Başkanı João Manuel Da Silva Miguel, Avrupa Hakimler Danışma Kurulu (CCJE) Başkanı Gerhard Reissner, CEPEJ Genel Sekreteri Stéphane Leyenberger, Avrupa Konseyi Yasal ve Yargısal İşbirliği Birimi Başkanı Hanne Juncher, CEPEJ Özel Danışmanı Hasan Hendek ve Asistan Rosalinde Cox ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Adrian Butler yer almıştır.
Konuk Heyet Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Aydın Boşgelmez tarafından karşılanmış, Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN tarafından kabul edilmişlerdir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

17 Ocak 2013

Türk Yargı Sisteminin Avrupa Ülkelerine Tanıtımı Projesi kapsamında; Hollanda Adalet Bakanlığı, Yargı Konseyi yetkilileri ile hakim ve savcılardan oluşan heyet; 15 Ocak 2013 tarihinde Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etmiştir. Konuk heyete Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Aydın Boşgelmez tarafından Yargıtay Başkanlığı hakkında bilgi verilmiştir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

17 Ocak 2013

Kırgızistan Başsavcısı Sayın AIDA SALIANOVA, Başsavcılık Uluslararası Hukuki İşbirliği Bölümü Başkanı Sayın MAMYRKALIEV TOLOGON, Başsavcılık Devlet Savcılık Soruşturmaları ve Mahkemeler Bölümü Başkanı Sayın KULZHABAEV MARAT, Kırgızistan Başsavcısı Kıdemli Yardımcısı Sayın MAMBETOV MIRBEK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan ERBİL ile Yargıtay Genel Sekreteri sayın Aydın BOŞGELMEZ' i makamlarında ziyaret etmişlerdir. Gerçekleşen ziyaret sıcak ve samimi ortamda geçmiş, iki ülke arasında yargı konusunda ikili işbirliği yapılabilecek konular görüşülmüş; sayın Başsavcı ve beraberindeki heyete Yargıtay' ın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım