Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

01 Temmuz 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Denizli Adliyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Barosu işbirliğiyle düzenlenen “Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları” konulu Bölgesel İçtihat Forumu Denizli’de gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, bölgesel içtihat forumlarının öncelikli amacının ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılması olduğunu ve içtihat forumlarının bölgesel düzeyde düzenlenmesinin Yargıtay içtihatlarının yurt genelinde yaygınlaştırılması bakımından son derece önemli ve etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Yargıtay ceza dairelerinin vergi suçlarına ilişkin bozma oranı diğer suçlardan verilen bozma oranının iki katından fazla olduğunu söyleyen Akarca, bu durumun adli kalite bakımından ne kadar önemli olduğunu ve ticaret hayatına, ekonomik düzene etkileri ile soruşturma ve kovuşturma usulünün Türk Ceza Kanununda düzenlenen suç tiplerine göre farklılık göstermesi gibi hususlar dikkate alındığında, vergi suçlarının ayrı bir uzmanlık konusu olduğuna işaret etti.

Akarca, gelişen teknoloji ile birlikte klasik anlamdaki belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına yeni bir boyut eklendiğine dikkati çekerek, “Bu konudaki güncel gelişmelerin ve yeni suç işleme yöntemlerinin ele alınması, hukuk sisteminin günün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaması bakımından kritik önem taşımaktadır.” dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer’in de açış konuşması yaptığı Forumun oturum başkanlıklarını, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan yaptı.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen İçtihat Forumuna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Denizli ilk derece mahkemesi hâkim ve savcıları da katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

01 Temmuz 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen  “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı” 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, bu yıl içinde yapılan bir hazırlık çalıştayı, dört bölgesel içtihat forumu ve geçen hafta düzenlenen ulusal içtihat forumu sonucunda ülke çapında içtihat birliğinin sağlanması açısından çok önemli tespitlerin yapıldığını ve çözüm önerileri sunulduğunu ifade etti.

Bölgesel içtihat forumları ile Ulusal İçtihat Forumu’ndaki tespitler uyarınca oluşturulan altı izleme çalışma grubu sayesinde, adli yargı sisteminin daha etkin hale geleceğini belirten Akarca, çalışmaların öncelikli hedefinin sorunların detaylı bir şekilde tarif edilmesi ve öneriler listesinin hazırlanması olduğunu, söz konusu çalışmanın izleme çalışma grubunun bundan sonraki çalışmaları için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Yargıtay Başkanı Akarca konuşmasında ayrıca, “ Yargıtayın eğitici olma, adli yargıya liderlik etme ve ülke çapında içtihat birliğini sağlama görevinin en etkili araçlarından biri de kaliteli gerekçeli kararlardır. 2023 yılının Ocak ayında tüm daireler ve genel kurullar tarafından uygulanmaya başlayacak olan Gerekçeli Karar Yazım Rehberi sadece Yargıtaya değil, Türk yargısına da kılavuzluk yapacak önemli bir eserdir.” dedi.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı çalışma grubu toplantısında; geçen hafta gerçekleştirilen Ulusal İçtihat Forumu’ndaki tavsiyeler incelenerek önerilerin standart hale getirilmesine yönelik grup çalışmaları yapıldı.

Genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı’na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin temsilcilerinin yanında ulusal uzman akademisyenler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Başkanları da katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

24 Haziran 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen  “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Ankara Ulusal İçtihat Forumu” 23-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Yargıtay’da gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep’te düzenlenen bölgesel içtihat forumlarının, adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasına ve sorunların detaylı bir şekilde teşhis edilmesine imkân verdiğini belirten Akarca, düzenlenen ulusal içtihat forumunun yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da arttıracağına işaret etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğini vurgulayan Akarca, “Hâkimlerin başarısı da tüm hâkimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Christian Urse ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel’in de açış konuşması yaptığı Forumda, Adalet Bakanı Bozdağ; ihtilafları çözme, hakkın tespiti ve hak sahibine doğru şekilde teslimi, kararlardaki isabet oranlarının yükseltilmesi, adaletin adil bir biçimde tecellisi ve yargıya istikamet veren istikrarlı içtihatların oluşturulması konularında Yargıtaya ve yüksek mahkemelere son derece değerli ve önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yargıtayın “Yüksek İçtihat Mahkemesi” olduğunu söyleyen Bozdağ; Yargıtay içtihatlarının, hukuki güvenilirliği sağlamak konusunda önemli rolü olduğunu vurguladı.

Ulusal İçtihat Forumu’nun ilk gününde; Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Bölgesel İçtihat Forumlarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi” konusunda, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım; “Grup Çalışmalarında İzlenecek Yöntem ve “İzleme Çalışma Grubu”nun İşlevi”, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi Eski Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto; “Slovenya’da Filtraj Mekanizmaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Danışmanı Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı da “İçtihat Birliğinin Sağlanması Açısından Avrupa Konseyi Standartları ile Türk Yargı Sisteminin Karşılaştırılması” konularında sunum yaparak katkı sağladılar.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumunun ikinci gününde; mevzuat, eğitim, özel hukuk: bireysel başvuru ihlalleri, medeni usul hukuku ve maddi hukuka ilişkin içtihat birliğini sağlamaya yönelik konular, ceza hukuku: bireysel başvuru ihlalleri ile usul hukuku ve maddi hukuka ilişkin içtihat birliğini sağlamaya yönelik konular, içtihat tutarsızlıklarının önlenmesine ilişkin çalışma usulleri ile sistemin işleyişine ilişkin konular, Yargıtay İçtihat Merkezinin geliştirilmesine ilişkin konularda yapılan grup çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kapanış konuşmasında, “Bölgesel içtihat forumlarının, yargı sisteminde yaşanan aksaklıkların tespit edilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti. İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay arasındaki etkileşimin ve içtihat birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin önemine değinen Akarca, “Bölge adliye mahkemeleri yargı sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.” dedi. Konuşmasında Ulusal İçtihat Forumu’na katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin temsilcilerinin yanında ulusal akademisyenler ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Başkanları da katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

23 Haziran 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen  “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Yargıtay Başkanlığı binasında düzenlenen ve 23-24 Haziran tarihlerinde iki gün sürecek olan “Ankara Ulusal İçtihat Forumu” başladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında; “İnsan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatı, iyi işleyen bağımsız yargıdır. Toplumun hukuk kurallarına göre barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır.” dedi.

Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep’te düzenlenen bölgesel içtihat forumlarının, adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasına ve sorunların detaylı bir şekilde teşhis edilmesine imkân verdiğini belirten Akarca, düzenlenen Ulusal İçtihat Forumu’nun, yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine, aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da arttıracağına işaret etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğini vurgulayan Akarca, “Hâkimlerin başarısı da tüm hâkimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Christian Urse ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel’in de açış konuşması yaptığı Forumda, Adalet Bakanı Bozdağ; ihtilafları çözme, hakkın tespiti ve hak sahibine doğru şekilde teslimi, kararlardaki isabet oranlarının yükseltilmesi, adaletin adil bir biçimde tecellisi ve yargıya istikamet veren istikrarlı içtihatların oluşturulması konularında Yargıtaya ve yüksek mahkemelere son derece değerli ve önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yargıtayın “Yüksek İçtihat Mahkemesi” olduğunu söyleyen Bozdağ; Yargıtay içtihatlarının, hukuki güvenilirliği sağlamak konusunda önemli rolü olduğunu vurguladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin üst düzey temsilcilerinin yanında ulusal akademisyen ve uluslararası uzmanlarla, Bölge Adliye Mahkemelerinin Başkanlarının da katıldığı Ankara Ulusal İçtihat Forumu’nda içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

21 Haziran 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bosna Hersek Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ve Adalet Bakan Yardımcısı Nezir Pivic ile beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Yapılan görüşmede iki ülke arasında hukuk alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Bosna Hersek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Yardımcısı ile üyeleri de yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım