Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

19 Haziran 2022

Ailenin mutluluğunu kendi mutluluğundan önde tutarak hayatı boyunca maddi manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle yol gösterici olan tüm fedakâr babaların Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.

                                                                                                                                                                                              Mehmet Akarca

                                                                                                                                                                                              Yargıtay Başkanı


17 Haziran 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen  “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Gaziantep Bölgesel İçtihat Forumu” 16-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtayın içtihat mahkemesi olmasının, içtihatlarının yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanmasını gerektirdiğini ifade etti. Yargıtayın içtihat birliğini sağlama konusunda etkili olmasının, ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin bir koşulu olduğunu belirten Akarca, “Bu yıl içinde Ankara, İstanbul ve Antalya’da düzenlediğimiz bölgesel içtihat forumları, adli yargı sistemini bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirmemizi sağlamıştır.”dedi.

Yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değinen ve Gaziantep Bölgesel İçtihat Forumundan sonra değerlendirme, uygulama ve izleme sürecinin başlayacağını belirten Akarca, “Değerlendirme aşamasını bir hafta sonra Ankara’da düzenlenecek olan Ulusal İçtihat Forumunda ele alacağız.” dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin de açış konuşması yaptığı Forumda, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, “İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi” konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumuna, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14.Ceza Dairesi Başkanı Ziya Torun, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi Başkanı Gülnihşah Çokdinç, AİHM Uzman Hukukçusu Ali Bozkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı da sunum yaparak katkı sağladı.

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna,  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerinden hâkimler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

13 Haziran 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetlisi olarak 12-14 Haziran tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştiren İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve İtalya Büyükelçisi  Giorgio Marrapodi de yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

10 Haziran 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen  “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Antalya Bölgesel İçtihat Forumu” 9-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla son yıllarda Yargıtay ve genel olarak mahkemelerin yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini ifade etti. Yargıtayın asıl işlevinin kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunması olduğunu belirten Akarca, “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla“içtihat birliğini” gerçekleştirmektir.” dedi.

Yargıtayın içtihat mahkemesi olması, içtihatların yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanması gerektiğini belirten Akarca, Yargıtay üyeleri ile ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin ilkesel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının içtihatların öncelikle yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına önemli katkılar sağladığını vurgulayarak yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar’ın da açış konuşması yaptığı Forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, “İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi” konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumuna, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Nihat Altuğ , 11. Hukuk Dairesi üyesi Şevkiye Özak, AİHM Kıdemli Hukukçu Zeynep UçarTagney, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, CCJE Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto da sunum yaparak katkı sağladı.

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna,  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile ilk derece mahkemelerinden hâkimler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

31 Mayıs 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 28 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihlerinde Göcek’te düzenlenen 17. Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi’ne katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kongrenin açış konuşmasında, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi vesilesiyle düzenlenmeye başlanan bu bilimsel toplantıların önemli bir fırsat olduğunu, suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı konularının bu toplantıda ele alınmasının Türk Ceza Hukukunun gelişmesine katkı sağlayacağını ve Yargıtay’ın tüm ceza dairelerini ilgilendiren bu meselelerde yapılacak bilgi ve deneyim paylaşımının uygulamaya ışık tutacağını ifade etti.

Yargıtay’ın en önemli görevinin ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak olduğunu belirten Akarca, konuşmasında içtihat birliğinin önemine ve hukuk sisteminde gerçekleşen köklü reformlara vurgu yaptı. “Kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunulması gerekir.” dedi.

17. Türk Ceza Hukuku Günleri’nin ilk gününde kongrenin katılımcıları arasında yer alan, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da konuşma yaptı.

Suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı uygulamasının değerlendirilmesine ilişkin güncel sorunların tartışıldığı Kongre’ye; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Ceza Daireleri Başkan ve üyeleri, BAM Başkan ve üyeleri, alanında uzman akademisyenler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım