Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

04 Eylül 2020

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Sayın Robert Spano, Türkiye’ye yaptığı iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca’yı ziyaret etti. Sayın Spano’ya AİHM Ulusal Yargıcımız Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel ile AİHM 2. Dairesi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Bakırcı eşlik etti. Görüşmeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Eyüp Yeşil ile Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Fevzi Yıldırım da katıldı.

            Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına ilişkin reformlara devam edildiğini, bu amaçla yargı paketlerinin uygulamaya konulduğunu, AİHM bünyesinde oluşturulan Yüksek Mahkemeler Ağı’nın Yargıtay’daki hakim ve Cumhuriyet savcılarının AİHM içtihadını takip etmesini kolaylaştırdığını belirtti. Yargıtay ve Türk yargısı hakkında da bilgiler veren Sayın Akarca, bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile birlikte dosya sayısının önemli ölçüde azaldığını, bunun sonucu olarak Yargıtay’ın Türkiye’de içtihat birliğini sağlamaya ilişkin rolünün daha çok güçlendiğini, ayrıca yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

            AİHM Başkanı Sayın Robert Spano, yapmış olduğu ziyaretin Türkiye hakkında yararlı bilgiler edinmesini sağladığını, Avrupa bölgesindeki tüm hakimlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanması konusunda ortak bir hukuk anlayışı geliştirmeleri gerektiğini, bunun için herkesin üzerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmesinin faydalı olacağını ifade etti. Zaman zaman AİHM ile ulusal mahkemeler arasında görüş ayrılığı olmasının işin doğasından kaynaklandığını, bu gerçeğin farkında olarak karşılıklı iyiniyet ve yardımlaşma ile ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bir denge sağlanması gerektiğini belirtti.

            Türkiye’nin AİHM’deki ulusal hâkimi Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel, yargıçlar arası diyalogun önemine dikkat çekerek, Yargıtay hâkimleri ile AİHM hâkimleri arasında daha önce gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısının, bundan sonra da düzenli şekilde yapılmasının yararlı olacağını, bu şekilde görüş ayrılığı yaşanan alanlarda bir denge ve uyumlaştırma sağlanabileceğini belirtti.

 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...28 Ağustos 2020

     Bolivarcı Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Sayın, Dr. Maikel José Moreno Pérez, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Sayın Mehmet Akarca’yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarılar diledi.

     Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Yargıtay ile Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

     Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Sayın Pérez, düzenlemeyi planladıkları Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi’ne Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca’yı davet ederek, iki yüksek mahkeme arasındaki Mutabakat Zaptının önemine değindi. Ayrıca, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesini de desteklediklerini belirterek, yargı organlarının adaletin yerine getirilmesine ilişkin görevlerinin ötesinde, ülkede barış ve güvenin sağlanmasında da önemli sorumluluklarının olduğunu vurguladı. Yüksek mahkemeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına ilişkin olanakların geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla mevcut işbirliğinin devamının yararlı olacağını ifade etti.

     Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, Sayın Pérez’in Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, iki yüksek mahkeme arasındaki mevcut hukuki ve adli işbirliğinin bundan sonra da gelişerek devam etmesinin çok yararlı olduğunu, bu konuda Sayın Pérez ile aynı düşünceleri paylaştığını belirtti. Ayrıca, sınırı aşan suçlar, terörizm ve kara para aklama suçları gibi küresel ölçekte istikrarsızlıklara neden olan ve insanlığı tehdit eden hukuk dışı faaliyetlere karşı Türkiye’nin her zaman samimi bir işbirliğine açık olduğunu ifade etti. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi’ne de Yargıtay olarak gerekli katkıyı sağlamaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.

     Görüşmeye, Türkiye’nin Venezuela Büyükelçisi Sayın Şevki Mütevellioğlu ile Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım