Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

25 Kasım 2022

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından; Yargıtay, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin (TSB) katkılarıyla, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu”na katıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Akarca, “Sadece Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarını önlemek yeterli olmayıp, bölge adliye mahkemelerinin daireleri arasındaki içtihat tutarsızlıklarını da önlemek gerekir. Bu durum ülkede içtihat birliğini sağlama ihtiyacına bağlı olarak bütünsel bir bakış açısıyla yapısal reformlara devam edilmesini gerektirmektedir.”dedi.

Sempozyumun ilk gününde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da konuşma yaptı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Faruk Aydıner’in oturum başkanlığı yapacağı Sempozyumda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Tunç da sunum yapacak.

 

 

 

 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

10 Kasım 2022

Cumhuriyetimizin mimarı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, maddi ve manevi tüm benliğini milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya tarihinde saygın ve önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.

Milletimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmanın azim ve kararlılığında olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

Mehmet AKARCA

Yargıtay Başkanı


03 Kasım 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Noterler Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Adli Bilişim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, 3-4 Kasım tarihlerinde, Mersin’de düzenlenen "Noterin Taşınmaz Satışından ve Diğer Noterlik İşlemlerinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Sempozyumu”na katıldı.

Açış konuşmasında; noterlik mesleğinin, kişiler arası ilişkilerde güven unsurunu sağlayarak uyuşmazlık doğma ihtimalini azaltmada önemli bir role sahip olduğunu, iki gün sürecek sempozyumun, hukuk camiasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Farklı açılardan kamusal güvenliği sağlayarak adalet sisteminin işleyişine katkıda bulunmaları, güven kurumu özelliğine sahip olmaları ve yürüttükleri çeşitli noterlik faaliyetleriyle kamu yararının sağlanmasına hizmet ederek hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinde noterlerin büyük bir rol üstlendiklerini belirten Akarca; “Hukuk devleti ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukuk güvenliğinin sağlanmasının teminatını teşkil eder. Bu bakımdan, bir hukuk devletinde hâkim ve noterin ifa ettikleri görev, önemi ve işlevi itibariyle, adeta birbirini tamamlayıcı niteliktedir.” ifadelerini kullandı. Akarca konuşmasında; “Noterlerin üstlendikleri görevleri etkin ve amacına uygun bir biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli hukuki zeminin sağlanması önem arz eder. Sağlanan hukuki zeminin, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre de şekillendirilmesi gerekir.” dedi.

Sempozyumda Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, Mersin Noter Odası Başkanı Ahmet Yeşildağ ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan da açış konuşması yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi İlhan Kara’nın oturum başkanlığı yapacağı, çok sayıda akademisyenin katıldığı ve iki gün boyunca sürecek olan sempozyumda; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi üyesi Hikmet Kanık ve Emir Ateş ile 5. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yiğitsoy da sunum yapacak.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

29 Ekim 2022

Milletimizin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için, inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele ile kazanılan zaferi taçlandıran Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümün gururunu yaşarken, aynı ruh ve kararlılıkla istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için yüksek özveriye sahip milletimizin Cumhuriyet Bayramını en samimi ve içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet AKARCA

Yargıtay Başkanı


25 Ekim 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Türk Kızılayı “Kan Bağışı Etkinliği”ne destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği’nde kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı’nın “ Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun.” sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek vermenin mutluluğunu yaşadığını ve her fırsatta kan bağışına destek vereceklerini ifade eden Akarca, tüm Yargıtay üyelerini, daire başkanlarını, tetkik hâkimlerini, Cumhuriyet savcılarını ve personeli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Yargıtay Başkanlığı ve Türk Kızılay’ı işbirliğiyle Yargıtay Polikliniği’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı’na “Kan Bağışı Etkinliği” kapsamında, Yargıtay Polikliniği’nde, 25-26 Ekim tarihleri arasında kan bağışında bulunulabilecek.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım