Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

22 Ocak 2020

            Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 28 Sözleşmeli Zabıt katibi kadrosunda (Lisans düzeyinde 5, Önlisans düzeyinde 15, Lise düzeyinde 8) çalıştırılmak üzere başvuru yapan adaylar için  14 Ocak 2020 tarihinde yapılan bilgisayar uygulama sınavı sonucunda, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana aşağıdan ulaşabilirsiz.

            İlanımız gereği, Bilgisayar uygulama sınavında 3 dakikada 90 doğru kelime yazamayan adaylar başarısız sayılmıştır. 90 ve üzeri doğru kelime yazan adayların puanları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

            İlanımızda; Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %50’si, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50’sinin toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar adayın sözlü sınava çağrılacağı belirtilmiştir.

Örnek Hesaplama:

En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı

100 ÷ 144

=

0,69444

Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı

90 x 0,69444

=

62,50

Çıkan sonucun % 50’si

62,50 x 0,50

=

31,25

KPSS Puanının % 50’si

70.00 x 0,50   

=

35,00

Toplam Puan

31,25+35,00

=

66,25

 

Sınav Türü

En Yüksek

Doğru Kelime Sayısı (DKS)

Kelime Başına Düşen

Kat Sayı Puanı

KPSS Lise P94

153

100 / 153 = 0,653594771

KPSS Önlisans P93

148

100 / 148 = 0,675675676

KPSS Lisans P3

159

100 / 159 = 0,628930818

 

Uygulama sınavının sonuçlarının değerlendirilmesinde;

            Lisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 71 kişi olduğu ancak,  ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 50 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan  86,46455 en düşük puan 69,08528, en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 159 kelime)

            Önlisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 111 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 111 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 87,04512; en düşük puan   65,67170 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 148 kelime)

            Lise düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 82 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 80 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 91,84757; en düşük puan  65,76560 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 153 kelime)

            Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonucunda belirlenen adaylar (241 kişi) mülakat sınavına çağrılmıştır.       

            Tebliğ olunur.

            Sorgulama yapmak için tıklayınız...31 Aralık 2019

57 sözleşmeli destek personeli, 10 sözleşmeli teknisyen (2 Sıhhi tesisat, 1 Elektrik, 3 Asansör, 3 Soğutma ve İklimlendirme, 1 Mobilya) alımına ilişkin başvuru sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
POZİSYONLARIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUAN DAĞILIMI

 

En Düşük KPSS Puanı

En Yüksek KPSS Puanı

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)

76,86672

94,22291

Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik)

80,23082

83,24464

Tebliğ olunur.
Sorgulama yapmak için tıklayınız...


25 Aralık 2019

Sürekli işçi alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NOT : Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav saatinden 1 saat önce Yargıtay Başkanlığı (Ana Bina) Atatürk Bulvarı, No: 100 Bakanlıklar / ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.

1. Güvenlik Görevlisi (Sürekli İşçi)
2. Engelli Temizlik Görevlisi (Sürekli İşçi)
3. Temizlik Görevlisi (Sürekli İşçi)
4. Öncelikli Temizlik Görevlisi (Sürekli İşçi)
5. TMY (Sürekli İşçi)


16 Aralık 2019

Yargıtay Başkanlığı Sürekli İşçi alımına ilişkin 14/12/2019 tarihinde Noter huzurunda yapılan kura işlemi sonucuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Engelli Temizlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Öncelikli Temizlik Görevlisi

TMY

NOT : Adayların aşağıda belirtilen belgeleri 16 - 20/12/2019 tarihleri arasında Başkanlığımıza (Personel ve Eğitim Müdürlüğü) şahsen getirmeleri gerekmektedir.

BELGELER 

 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi,
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
 3. Adli Sicil Belgesi (e Devletten alınacak),
 4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge,
 5. Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
 6. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların, 1 yıllık mesleki deneyimlerini gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
 7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ve fotokopisi,
 8. Engellilerin, yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporunun aslı ve fotokopisi,
 9. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
 10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
 11. İkametgah Belgesi

İlgililere ilanen duyurulur.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım