Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

14 Kasım 2017

Bazı basın yayın organlarında, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyondaki bir sohbet ortamında kamuoyunca yakından takip edilen bir kısım davalara ilişkin tarafımdan söylendiği iddia edilen ve halen yürümekte olan dava dosyaları hakkında yorumlar içeren sözlerin bir kısmı şahsıma ait olmayıp tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesinin ihlali anlamına gelebilecek bir beyanda bulunmadığımız gibi resmi yollarla tarafımıza intikal etmemiş dosyaların içeriklerini bilmemiz dahi mümkün değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


02 Kasım 2017

Başkanlığımızca yapılan, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı alımı sınav sonuçlarına ilişkin listeye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Asil adayların atanmalarına esas olmak üzere, 08/11/2017 çarşamba mesai bitimine kadar kendilerinden istenilen evrakları, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri,

İlanen duyurulur.

 

İstenilen Belgeler

  1. 6 Adet fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. İkametgâh ilmuhaberi
  4. Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden veya Aile Sağlık Merkezinden alınabilir)
  5. Diploma aslı ve fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun / Çözümleyici - Programcı)
  6. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
  7. Askerlik belgesi (terhis veya tecil)
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha doldurulacaktır)
  9. KPSS Sonuç Belgesi (Çözümleyici - Programcı)

 

Sözleşmeli Bilişim Personeli sonuç listesi

Sözleşmeli Çözümleyici sonuç listesi

Sözleşmeli Programcı sonuç listesi:

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


11 Ekim 2017

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Onaltıncı Hukuk Daire Üyesi Sayın Mehmet Kürtül seçilmiştir. Saygıyla duyurulur.


12 Temmuz 2017

Başkanlığımızca yapılan, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı alımı sınavları başvuru sonuçlarına ilişkin listeye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, isimleri karşılarında belirtilen gün ve saatten en az bir saat önce, Yargıtay Başkanlığı Vekaletler Caddesi No:100 Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunmaları,
İlanen duyurulur.

Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuru sonuç listesi
Sözleşmeli Çözümleyici başvuru sonuç listesi 
Sözleşmeli Programcı başvuru sonuç listesialt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım