Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

02 Kasım 2017

Başkanlığımızca yapılan, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı alımı sınav sonuçlarına ilişkin listeye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Asil adayların atanmalarına esas olmak üzere, 08/11/2017 çarşamba mesai bitimine kadar kendilerinden istenilen evrakları, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri,

İlanen duyurulur.

 

İstenilen Belgeler

  1. 6 Adet fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. İkametgâh ilmuhaberi
  4. Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden veya Aile Sağlık Merkezinden alınabilir)
  5. Diploma aslı ve fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun / Çözümleyici - Programcı)
  6. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
  7. Askerlik belgesi (terhis veya tecil)
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha doldurulacaktır)
  9. KPSS Sonuç Belgesi (Çözümleyici - Programcı)

 

Sözleşmeli Bilişim Personeli sonuç listesi

Sözleşmeli Çözümleyici sonuç listesi

Sözleşmeli Programcı sonuç listesi:

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


11 Ekim 2017

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Onaltıncı Hukuk Daire Üyesi Sayın Mehmet Kürtül seçilmiştir. Saygıyla duyurulur.


12 Temmuz 2017

Başkanlığımızca yapılan, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı alımı sınavları başvuru sonuçlarına ilişkin listeye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, isimleri karşılarında belirtilen gün ve saatten en az bir saat önce, Yargıtay Başkanlığı Vekaletler Caddesi No:100 Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunmaları,
İlanen duyurulur.

Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuru sonuç listesi
Sözleşmeli Çözümleyici başvuru sonuç listesi 
Sözleşmeli Programcı başvuru sonuç listesi10 Nisan 2017

Yargıtay' da açık bulunan 20 Sözleşmeli Destek Personeli (şoför) kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı, Uygulama ve mülakat sınavı  puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; (Lisans düzeyinden 5, Önlisans düzeyinden 10, Lise düzeyinden 5) 20 kişi asil, 6 kişi yedek belirlenmiştir.
İlgililere tebliğ olunur.
Güvenlik Soruşturma Formu(Bilgisayar ortamında doldurulacak olup el yazısı kullanılmayacaktır.)
Sorgulama Ekranı için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım