Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

05 Nisan 2020

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü, birey hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyorum. 

                                                                                                                                    Mehmet AKARCA
                                                                                                                             Yargıtay Birinci Başkanı

 


30 Mart 2020

           03/04/2020 tarihinde Başkanlığımız emrinde göreve başlaması planlanan sözleşmeli zabıt katibi ve sözleşmeli destek personelinin (hizmetli), Yeni Tip Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında göreve başlama tarihleri bir sonraki duyurumuza kadar ertelenmiştir. İlgililere duyurulur.19 Mart 2020

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 03 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan, 57 sözleşmeli destek personeli (ortaöğretim) ; 28 sözleşmeli zabıt katibi (5 lisans, 15 önlisans, 8 lise) sözlü sınavına ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

            NOT: Asil olarak belirlenen adayların aşağıda belirtilen evrakı 25 Mart 2020 tarihine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Vekaletler Cad.No:1 Bakanlıklar / Ankara adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  • 4 adet fotoğraf (biyometrik)
  • Diploma Aslı-Fotokopisi
  • KPSS-Sonuç Belgesi
  • Askerlik Belgesi (E-devlet)
  • Adli Sicil Kaydı (E-devlet)
  • Sağlık Raporu (Aile Hekimi)
  • Nüfus cüzdanı Aslı-Fotokopisi
  • Bilgisayar sertifikası Aslı-Fotokopisi (zabıt katibi adayları)

Sonuçlar için tıklayınız…


09 Mart 2020

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım