Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

07 Aralık 2015

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. Maddesinin (B) fıkrası gereğince, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  uyarınca, Başkanlığımız bünyesinde çalışmak üzere; başvuru  yapanların  uygulama(klavye) sınavları 15-16-17 Aralık 2015  tarihlerinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Balgat binasında yapılacaktır.
Yapılacak uygulama sınavında, adaylara yazılı olarak verilecek uygulama metnindeki yazım ve imla(noktalama) kurallarına dikkat edilecektir.
Mağduriyet yaşanmaması adına adayların kendileri için ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce belirtilen adreste hazır bulunmaları ilanen duyurulur.
Ulaşım ve adres bilgilerine ulaşmak için tıklayınız...
Sorgulama Ekranı için tıklayınız...14 Eylül 2015

Yargıtay' da açık bulunan,

40 Zabıt Katibi kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı, klavye uygulama ve mülakat sınavı puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; 40 kişi asil, 20 kişi yedek olarak belirlenmiştir.

10 şoför kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı, Uygulama ve mülakat sınavı puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; 10 kişi asil, 5 kişi yedek olarak belirlenmiştir.

65 hizmetli kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı ve mülakat sınavı puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; 65 kişi asil, 30 kişi yedek olarak belirlenmiştir.

13 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı ve mülakat sınavı puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; 13 kişi asil, 7 kişi yedek olarak belirlenmiştir.

İlgililere tebliğ olunur.

Sorgulama sayfasına erişim için tıklayınız.


16 Haziran 2015

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Yargıtay' da açık bulunan Şoför kadrosunda çalıştırılmak üzere başvuru yapanlardan, 13 Haziran 2015 tarihinde yapılan uygulama sınavı sonucunda, mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
İlanen duyurulur.
Mülakat yeri: Yargıtay Başkanlığı Ana Bina(Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/Ankara)
Sorgulama Ekranı için tıklayınız...


04 Haziran 2015

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Yargıtay' da açık bulunan Zabıt katibi kadrosunda çalıştırılmak üzere başvuru yapanlardan, 14-15-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavı sonucunda, mülakata katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

NOT: Yazılı uygulama sınavında 3 dakikada doğru kelime sayısı olarak 90 kelimeyi geçemeyen adaylar başarısız sayılmıştır.

Toplam Puanın Hesaplanma Yöntemi: Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35' i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı (Bu sınavda en yüksek doğru yazılan kelime sayısı 260 tır.) 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35' inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday (800 kişi) mülakata çağrılmıştır.

Bu sıralamaya göre(KPPS %35 + Uygulama sınavı %35) puanı en yüksek kişi 59,75640; en düşük kişi ise 41,18214 olarak sonuçlanmıştır.

3 dakikada 90 doğru kelime yazdığı halde (800 kişilik) sıralamaya giremeyen adaylar mülakata çağrılmamıştır.
Zabıt katibi alımına ilişkin ilanda; bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edileceği belirtilmiş olup, yapılan sınavda en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 260 tır. Her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35' inin birlikte toplamı esas olmak üzere puanlama yapılmıştır.

Örnek Puan Hesaplama Yöntemi :
En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı: 100÷260    =         0,38461538   
Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı                   90x0,38461538 = 34,61538
Çıkan sonucun % 35' i                                                      34,61538x0,35 =  12,11538
KPSS Puanının % 35' i  :                                                   70.00 x 0,35    =    24,50
Toplam Puan                                                                  24,50+12,11538 =   36,61538

Başvuru Sonuçları


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım