Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

09 Eylül 2016

Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; kurumlar arası nakil yoluyla  alınacak mühendis kadroları için mülakata katılmaya hak kazanan kişiler açıklanmıştır. Mülakat tarihleri ve başvuru sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız...


23 Ağustos 2016

Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi gereğince kurumlar arası nakil yoluyla  unvanı, sayısı, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara mühendis alımı yapılacaktır.
İlan metni ve kadrolar


23 Şubat 2016

Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. Maddesinin(B) fıkrası gereğince, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, 78 sözleşmeli zabıt katibi ve 10 sözleşmeli teknisyen pozisyonunda çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklanmış olup,
78 Sözleşmeli Zabıt Katibi pozisyonuna başvuran adaylardan; KPSS puanı, klavye uygulama ve mülakat sınavı  puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; 78 kişi asil, 30 kişi yedek olarak belirlenmiştir.
10 Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvuran adaylardan; KPSS puanı ve mülakat sınavı  puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda; 7 kişi asil olarak belirlenmiştir.
İlgililere tebliğ olunur.
Sorgulama Ekranı için tıklayınız...


07 Ocak 2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. Maddesinin (B) fıkrası gereğince, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  uyarınca, Başkanlığımız bünyesinde çalışmak üzere başvuru  yapanların,  15-16-17 Aralık tarihlerinde yapılan uygulama sınavı sonucunda, mülakata katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Toplam Puanın Hesaplanma Yöntemi: Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %50' si, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı(Bu sınavda en yüksek doğru yazılan kelime sayısı 190 dır.) 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50' sinin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday(780 kişi) mülakata çağrılmıştır.

Bu sıralamaya göre; mülakata çağrılmaya hak kazananlardan puanı en yüksek adayın 85,94157; en düşük adayın puanı ise 64,34780 olarak sonuçlanmıştır.

3 dakikada 90 doğru kelime yazdığı halde 780 kişilik sıralamaya giremeyen adaylar mülakata çağrılmamıştır.

Başkanlığımızca yapılan sözleşmeli zabıt katibi alımı ilanında; bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, yapılan sınav sonucunda doğru yazılan en yüksek kelime sayısı 190 olup, her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50' sinin toplamı esas alınmak üzere hesaplama yapılmıştır.

Örnek Puan Hesaplama Yöntemi :
En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı  :100 ÷ 190    =         0,52631579
Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı                   :90 x 0,52631579 =  47,36842
Çıkan sonucun % 50' si                                                    :47,3684211 x 0,50 =  23,68421
KPSS Puanının % 50' si                                                    :70.00 x 0,50    =    35,00
Sıralama Puanı                                                                : 23,6842105 + 35,00 =   58,68421

Açıklama: Yukarıda belirtilen örnek hesaplamalar; adayın 90 kelime yazdığı ve KPSS puanının 70.00 olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Sınav Sonuçları


07 Aralık 2015

Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. Maddesinin (B) fıkrası gereğince, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, 78 sözleşmeli zabıt katibi ve 10 sözleşmeli teknisyen pozisyonuna çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.
Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı İlan metnine ulaşmak için tıklayınız…
Sözleşmeli Teknisyen alımı İlan metnine ulaşmak için tıklayınız…
Online başvuru yapmak için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım