Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu


19 Mart 2020

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 03 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan, 57 sözleşmeli destek personeli (ortaöğretim) ; 28 sözleşmeli zabıt katibi (5 lisans, 15 önlisans, 8 lise) sözlü sınavına ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

            NOT: Asil olarak belirlenen adayların aşağıda belirtilen evrakı 25 Mart 2020 tarihine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Vekaletler Cad.No:1 Bakanlıklar / Ankara adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  • 4 adet fotoğraf (biyometrik)
  • Diploma Aslı-Fotokopisi
  • KPSS-Sonuç Belgesi
  • Askerlik Belgesi (E-devlet)
  • Adli Sicil Kaydı (E-devlet)
  • Sağlık Raporu (Aile Hekimi)
  • Nüfus cüzdanı Aslı-Fotokopisi
  • Bilgisayar sertifikası Aslı-Fotokopisi (zabıt katibi adayları)

Sonuçlar için tıklayınız…


09 Mart 2020

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.


09 Mart 2020

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda, aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli programcı ve 3 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım