ENG

Hasan ERBİL (11.05.2011 - 21.05.2015)
 

02.03.1952 tarihinde Denizli/Yüreğilde doğmuştur. Acıpayam Lisesini bitirmiş, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1973 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ispartada kısa dönem olarak yapmıştır.
Denizli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Erbil; sırasıyla Posof, Sarıcakaya Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ile Köyceğiz, Mardin ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur.
08.05.2001 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen ve bir dönem de Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Hasan Erbil, Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Üyesi iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 21.05.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.
Seçim Hukuku ile ilgili basılı eseri bulunan Erbil, evli ve iki çocuk babasıdır.
 

Abdurrahman YALÇINKAYA (21.05.2007 - 20.05.2011)

10.03.1950 tarihinde Şanlıurfa'da doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Tuzla'da kısa dönem olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yalçınkaya; sırasıyla Acıpayam ve Bulanık Hakimliği, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Gürün Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Silifke Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
14.04.1998 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanı tarafından 21.06.2004 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçilmiş, bu görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca 01.05.2007 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş ve 21.05.2007 tarihinde görevine başlamıştır. İngilizce bilen Yalçınkaya evli ve iki çocuk babasıdır.

Nuri OK (21.05.2003 - 20.05.2007)

10.11.1942 tarihinde Tarsus'da doğmuştur. Tarsus Lisesini bitirmiş , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965 yılında mezun olduktan sonra , askerliğini Urfa'da yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Ok , sırasıyla Tomarza Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı , Karataş Cumhuriyet Savcılığı , Gaziantep Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
16.08.1991 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Nuri OK, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.01.2001 tarihinde Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.
Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 29.04.2003 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. 21.05.2003 tarihinde görevine başlamış ve 20.05.2007 tarihinde görev süresinin dolmasıyla beraber emekliye ayrılmıştır.
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetim Uzmanlık programını tamamlayan OK'un, " Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakcılık Suçları " adlı ortak bir eseri ve Adalet Bakanlığının Noterler Üzerindeki Denetimi adlı inceleme yazısı bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 05.08.2015 tarihinde vefat etmiştir.

Sabih KANADOĞLU (21.01.2001 - 20.05.2003)

20.05.1938 tarihinde Menemen'de doğmuştur. Kabataş Erkek Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Çubuk'ta yedeksubay piyade asteğmen ve teğmen olarak yapmıştır.
Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu; sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur.
19.07.1984 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Sabih Kanadoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 26.12.1994 tarihinde ilk kez, 28.12.1998 tarihinde ikinci kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 21.01.2001 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. 20.05.2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.
“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku” adlı bir eseri ve çeşitli yerlerde yayımlanmış makaleleri vardır.

Vural SAVAŞ (21.01.1997 - 19.01.2001)

21.08.1938 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Antalya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Siirt'te yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Savaş; sırasıyla Aralık ve Gülnar Hakimliği ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
07.11.1987 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliği de yapan Vural Savaş, Birinci Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 17.01.1997 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. 19.01.2001 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.
4 Ciltlik “Türk Ceza Kanununun Yorumu” , 2 Ciltlik “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu” adlı ortak eserleri, “İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi” adlı yapıtı ile çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Hâluk YARDIMCI (03.07.1989 - 20.01.1997)

1932'de Diyarbakır'da doğmuştur. Diyarbakır Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1955'de mezun olmuştur. Askerliğini Ankara ve Çubuk'ta Yedek Subay olarak yapmış, bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik mesleğine geçmiş ve sırasıyla: Urfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği, Manisa Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
25.1.1979'da Yargıtay Üyeliğine Seçilen Yardımcı, Beşinci Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca; 15.6.1987 tarihinde de Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, 15.6.1989 tarihinde de Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. 20.01.1997 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Firuz ÇİLİNGİROĞLU (04.07.1981 - 01.07.1989)

1924'te Erciş (Van)'de doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1946'da mezun olmuştur. Askerliğini Ankara ve Erzurum'da Askeri Hakim olarak yapan Çilingiroğlu, Ankara Hakim adayı olarak 1946'da mesleğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla: Ardahan Hakimliği, Ardahan C.Savcılığı, Tekman Sulh Hakimliği, Çivril C.Savcılığı, Ankara C.Savcı Yardımcılığı, Adalet Müfettişliği, Zeytinburnu C.Savcılığı, Ankara C.Savcılığı ve Ankara Hakimliği görevinde bulunmuştur.
17.03.1970'de Yargıtay üyeliğine seçilen Çilingiroğlu 11.ve 15.Hukuk Daireleri üyeliği ile Yargıtay Birinci Başkanvekilliği de yapmıştır. 04.07.1981 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken, 01.07.1989 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Fahrettin KIYAK (15.10.1979 - 01.07.1981)

1916 yılında Erzurum'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1941 yılında bitirdikten sonra, 1944 yılında Şebinkarahisar C.Savcı Yardımcılığı ile mesleğe girmiş, sırasıyla Şebinkarahisar Ceza Hakimliği, Yargıtay C.Başsavcı yardımcılığı, Ankara Hakimliği, görevlerinde bulunmuştur.
Hırsızlık cürümleri ve tatbikatı adlı eseri ile çeşitli mesleki dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. 26.5.1962 yılında Yargıtay C.Savcılığına seçilmek suretiyle Yargıtaya seçilmiştir. 15.10.1979 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken, 02.07.1981 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır. 05.07.1999 tarihinde vefat etmiştir.

Mustafa Kâzım AKDOĞAN (16.10.1975 - 04.10.1979)

1914 yılında Kastamonu'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1937 yılında bitirdikten sonra, 9 Eylül 1939 tarihinde Yalvaç C.Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Zonguldak C.Savcı Yardımcılığı, Ankara Millî Korunma Savcı Yardımcılığı, Yüce Divan Raportörlüğü, Yargıtay Raportörlüğü, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Asliye Ceza Hâkimliği ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında bulunmuştur.
8 Mart 1958 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi ve Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğinde ve 5 Ekim 1964 tarihinden itibaren Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Başkanlığında, Birinci Başkanlık Divanı Üyeliğinde ve 15.11.1973 - 17.10.1975 tarihleri arasında Yargıtay Birinci Başkanvekilliği, 16.10.1975 - 04.10.1979 tarihleri arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. 4 Ekim 1979 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmıştır. 22 Aralık 1999 tarihinde vefat etmiştir.

Ahmet Hikmet GÜNDÜZ (1960 - 10.10.1975)

1911 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1932 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Cenevre Hukuk Fakültesinde hukuk doktorasını tamamlayarak 1937 yılında yurda dönmüştür. 28 Mart 1940 tarihinde, İstanbul C.Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla İstanbul Milli Korunma Mahkemesi C.Savcı Yardımcılığı, Adalet Müfettişliği ve İstanbul Hâkimliğinde bulunmuş ve 1958 yılında Yargıtay Üyeliğine, 1960 senesinde de Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. 10.10.1975 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

İsmail Hakkı KETENOĞLU (1959 - 1960)

1908 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1928 yılında bitirdikten sonra, aynı yılın Ekim ayında Gaziantep C.Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Ürgüp Hâkimliği, Silifke ve Tunceli C.Savcılıkları, İstanbul Anadolu Yakası Millî Korunma Savcılığı, İstanbul Asliye Ceza Hâkimliği ve İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Ekim 1952 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Üyeliği ve Beşinci Ceza Dairesi Başkanlığında bulunmuş, 1959 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. Daha sonra da, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir.

İhsan KÖKNEL (20.06.1957-24.07.1959)

1904 yılında Nallıhan'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1928 yılında bitirmiş ilk adlî görevine Ekim 1928 tarihinde, Fatsa Savcısı olarak başlamıştır. Sırasıyla Ankara Sulh Hâkimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Günel Müdür Yardımcılığı, Ankara Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, 11 Haziran 1952'de Yargıtay üyeliğine atanmıştır.
Yargıtay üyeliğinden 20 Haziran 1957 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen İhsan Köknel, 24 Temmuz 1959'da Yargıtay Birinci Başkanlığına atanmıştır. 15 Haziran 1960 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 15 Ekim 1961 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara Milletvekili seçilmiş, 29 Temmuz 1965-27 Ekim 1965 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı görevini yapmıştır.

Ali Rifat ALABAY (30.09.1954 - 12.06.1956)

1904 yılında Ereğli (Konya) da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1929 yılında bitirdikten sonra, 31.7.1929 tarihinde Ankara Sulh Hâkimliğine atanmak suretiyle mesleğe girmiş, sırasıyla Zat İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara Hâkimliği, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcılığı, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında bulunmuş, 15.10.1944 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır.
1950 Milletvekili genel seçimlerinde Konya Milletvekilliğine seçilmiş, daha sonra 30 Eylül 1954 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır.
Ali Rifat Alabay 12 Haziran 1956 tarihinde emekliye ayrılmış, 1964 yılında da vefat etmiştir.

İbrahim Ethem ERTEM (16.01.1953 - 13.07.1954)

1890 yılında Selânik'te doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1911 yılında bitirdikten sonra Mayıs 1912 tarihinde Nasiye İlçesi Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Alaşehir, Denizli, Sivas, Çankırı'da Savcı ve Hâkim olarak çalışmış, Sivas Temyiz Kurulunda da Başsavcı Yardımcılığında bulunmuş, daha sonra Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yapmış, 17.11.1926 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır.
23 Ağustos 1939 tarihinde Yargıtay İkinci Başkanlığına getirilen İbrahim Ethem Ertem, 16 Ocak 1953 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. Emekliye ayrıldığı, 13 Temmuz 1954 tarihine kadar bu görevde kalmış, 9 Nisan 1956'da vefat etmiştir.

Mehmet Kazım BERKER (09.07.1946 - 22.11.1952)

1889 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1909 yılında bitirmiş, Paris Hukuk Fakültesinde de öğrenimini 1913'de tamamlayarak yurda dönmüş Ekim 1913 tarihinde Kırkkilise İstinaf Mahkemesi Üyesi olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Adalet Müfettişliği, Batum İstinaf Mahkemesi Savcılığı, İstanbul Cinayet Mahkemesi Savcılığı, tekrar Adalet Müfettişliği ve 1922 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş, Eylül 1925'te Yargıtay Üyeliğine atanmıştır.
23 Ağustos 1932 tarihinde Yargıtay İkinci Başkanlığına getirilen Mehmet Kazım Berker, 9 Temmuz 1946 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. 22 Kasım 1952 yılında emekliye ayrılmış, daha sonra da vefat etmiştir.

Fahrettin KARAOĞLAN (13.07.1943 - 16.06.1946)

1881 yılında Manastır'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1909 yılında bitirdikten sonra, Eylül 1909 tarihinde Tire Ceza Mahkemesi Başkanı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Musul, Diyarbakır, Elâzığ ve Adana'da Hâkim ve Savcılıklarda bulunmuş, Adalet Müfettişliği, Divanı Temyiz Askeri Üyeliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı (1923 ), İstanbul İstinaf Mahkemesi Başkanlığı, Cinayet Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yaptıktan sonra, Ekim 1924 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır.
16 Mart 1927 tarihinde İkinci Başkanlığa, 13 Temmuz 1943 tarihinde de Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. Bu görevde iken 16 Haziran 1946 tarihinde vefat etmiştir.

Yusuf Nihat PERKER (Ekim 1923 - 13.07.1943)

1875 yılında Beyşehir'de doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1898 yılında bitirdikten sonra, Nisan 1900 tarihinde Rize Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Çatalca, Kütahya, Konya, İzmir, Beyoğlu, İstanbul'da çeşitli mahkemelerde hâkim ve savcı olarak çalışmıştır. Ekim 1918'de Yargıtay Başsavcı Yardımcılığına, Ocak 1922'de Adliye Nezareti Ceza İşleri Müdürlüğüne getirilmiş, Ekim 1923 tarihinde Eskişehir Yargıtayına Başsavcı olarak atanmıştır.
Emekliye ayrıldığı, 13 Temmuz 1943 tarihine kadar, Eskişehir ve Ankara'da Cumhuriyet Başsavcısı olarak vazife görmüş, 1952 yılında vefat etmiştir.

İhsan EZGÜ (1921-1922)

Mehmet İhsan Ezgü 1875 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası, Abana bucağı Düyunu Umumiye Memuru Mahmut Hamdi efendidir. Mülkiye ve Hukuk Mektebini bitirmiştir.
Devlet görevine 1894'de Maliye katipliği ile başlayan Ezgü sonrasında İstanbul İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesi yazıcılığı, İzmit Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı, Kosova ili Merkez Bidayet Mahkemesi Savcısı, Aydın ili İstinaf Ceza Dairesi Başkanlığı yapmıştır. 1914'de Aydın ili Hukuk ve Ticaret Dairesi Başkanı, 1915 tarihinde ise İstanbul İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak atanmıştır. Sonrasında Asliye ceza işleri kısım başkanı, 1919'da ise İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanı olmuştur. İstanbul Yargıtayı üyesiyken 1923'te Sivas Yargıtayı Hukuk Dairesi Başkanlığına atanmıştır. Sivas'daki Muvakkat Heyetinin kaldırılarak Eskişehir'de Yargıtay'ın kurulması ile Ceza Dairesi Başkanlığına getirilmiştir. Ezgü'ye 1.Başkanlık görevi ile Hukuk Dairesi Başkanlığı görevi 1925'te verilmiştir.
1.Başkanlıkta 1925-1943 yılları arasında tam 18 yıl kalmıştır. 1940 yılı 13 Temmuzunda 65 yaşını doldurması nedeniyle emekliye ayrılması gerekirken o zaman yürürlükte bulunan Emeklilik Yasasının (1683 sayılı Tekaüt Kanunu) verdiği yetkiye dayanılarak bilgi ve uzmanlığından yararlanılmak üzere, emeklilik işlemi, üç kez, Bakanlar kurulu kararı ile ertelenmiştir. En uzun süre görev yapan Yargıtay 1.Başkanıdır. 1952 de vefat etmiştir.