ENG

 

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANVEKİLİ
Eyup YEŞİL

 

   

   

08.04.1959 tarihinde Şavşat'ta doğmuştur. Erzurum Makine Teknik Lisesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirmiş, İstanbul Üniversitesi. Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Erzincan'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Kocaeli Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Yeşil; sırasıyla Akşehir, Genç, Cide Hâkimliği; Dinar Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyon Başkanlığı, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Eyup Yeşil, Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 12.01.2021 tarihinde Birinci Başkan Vekilliğine (Ceza Bölümü) seçilmiş olup,halen bu görevi sürdürmektedir.

Fransızca bilen Yeşil, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANVEKİLİ
Adem ALBAYRAK

 

   

   

20.01.1963 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Sümer Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Hâkkari'de asteğmen olarak yapmıştır.

Kayseri hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Albayrak; sırasıyla Hilvan/Şanlıurfa, Niksar/Tokat, Sorgun/Yozgat, Kızılcahamam/Ankara, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Tetkik Hâkimliği ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

16.12.2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Adem Albayrak, halen Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken,Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 12.01.2021 tarihinde Birinci Başkan Vekilliğine (Hukuk Bölümü) seçilmiş olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Daha önce Arabuluculuk Kurul Üyeliği de yapan Albayrak,arabuluculuk konusunda eğitim görevlisi olarak çalışmış, ayrıca Türkiye Adalet Akademisinde hukukla ilgili derslerde de görev almış ve Bölge Adliye Mahkemelerinde görevlendirilen hukuk hakimlerine 'istinaf' konusunda eğitimler vermiştir.

Albayrak'ın "6100 Sayılı Kanuna Göre Yazılmış Uygulamada Asliye Hukuk Davaları", "Hukukta İstinaf Uygulaması", Avukatlar İçin Sorularla İstinaf El Kitabı", "İhtiyati Tedbir " ve "Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi" (ortak eser) adlı kitapları, "Alfabetik MedeniUsul Hukuku"(ortak eser), "Adli Yazışmalar" (ortak eser), "Sorularla Arabuluculuk" (ortak eser) ve çeşitli dergilerde hukuk alanında yayınlanmış hakemli makaleleri vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.