logo logo


YARGITAY GENEL SEKRETERİ
Yusuf Ziyaattin CENİK

 

01.03.1965 yılında Amasya Merkez-Yeşil Yenice'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Amasya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cenik, 1992 yılından itibaren sırasıyla Tokat/Turhal, Bitlis/Hizan, Çankırı/Eldivan, Kırşehir ve Çanakkale Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştı. 2004 yılında geldiği Adalet Bakanlığı'nda Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

22.12.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Üyesi iken 06.06.2017 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanı'nca Yargıtay Genel Sekreterliğine seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım